ZUS: 402 mazowieckich stulatków z dodatkowymi pieniędzmi

Każdy stulatek otrzymuje specjalne świadczenie honorowe. ZUS lub KRUS wypłacają je automatycznie niezależnie od dotychczas pobieranych świadczeń. Senior, który ukończy 100 lat do końca lutego, będzie otrzymywał 4512,41 zł - co miesiąc i aż do śmierci.

Wraz z ukończeniem 100 lat seniorzy otrzymują specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Wysokość tej „dodatkowej emerytury” może być różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu setnych urodzin. Stanowi ona 100% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Kwotę ustala się corocznie i obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku.

Od marca 2020 r. do końca lutego 2021 r. ZUS przyznawał świadczenie honorowe w wysokości 4294,67 zł. Obecna kwota sprawia seniorom jeszcze większą radość. Osoby, które ukończyły 100 lat w okresie od marca 2021 r. do lutego 2022 r., będą otrzymywać do końca życia comiesięczne świadczenie w wysokości aż 4512,41 zł.

Wielu stulatków na Mazowszu

Obecnie w województwie mazowieckim ZUS wypłaca świadczenie dokładnie 402 stulatkom. Najwięcej, bo aż 272, przypada na obszar aglomeracji warszawskiej. W dalszej kolejności jest subregion radomski z 62 wypłatami, subregion płocki z 39 wypłatami i siedlecki z 29. Co ciekawe, 2 lata temu liczba stulatków otrzymujących świadczenie honorowe z ZUS wynosiła również dokładnie 402.

Oddział ZUS

Wypłaty świadczenia z ZUS
marzec 2020

Wypłaty świadczenia z ZUS
styczeń 2022

Płock

33

39

Radom

33

62

Siedlce

27

29

Warszawa

309

272

Województwo mazowieckie

402

402

 

ZUS lub KRUS wypłacą automatycznie

Aby otrzymać świadczenie honorowe wystarczy ukończyć 100 lat. Nie trzeba składać wniosków ani formularzy, ponieważ zostanie ono przyznane automatycznie. Wypłata jest niezależna od emerytury oraz dodatków przysługujących z innych tytułów. Świadczenie może przekazywać zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: