Kolejny piątek z protestami na drogach

W ten piątek, 30 września, Społeczna Grupa Koordynacyjna Kozienice-Ołtarzew przygotowuje kolejny Protest dotyczący linii 400kV. Zablokowane będą 2 trasy wylotowe z W-wy na wysokości miejsowości Pamiątka k.Tarczyna (trasa 7) oraz na wysokości przejscia dla pieszych- miesjcowość Oddział gm. Żabia Wola (trasa 8)

Zdeterminowani mieszkańcy podwarszawskich gmin zablokują dwie drogi krajowe w proteście przeciwko budowie linii najwyższych napięć 2x400kV Kozienice-Ołtarzew niezgodnie z wieloletnimi planami oraz wbrew wcześniejszym uzgodnieniom społecznym.
Blokady dróg:
Pamiątka, gmina Tarczyn na trasie krakowskiej – DK 7 w godzinach 14:00-19:00
Oddział, gmina Żabia Wola na trasie katowickiej – DK 8 w godzinach 15:00-19:00

Protest dotyczy społecznie szkodliwego i sprzecznego z koncepcją zagospodarowania Mazowsza przebiegu inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) - linii najwyższych napięć 2x 400kVKozieniceOłtarzew. Zadaniem linii ma być wyprowadzenie na handel mocy z elektrowni Kozienice. (własność państwowo-prywatnej spółki  ENEA, przychód 11 miliardów złotych rocznie, zysk 1 miliard złotych rocznie). Wykonawca inwestycji znany jest już od dawna, przetarg na realizację z najniższą ceną wygrało konsorcjum krakowskiego ZUE S.A. i chorwacki Dalekovod* (*w mediach pojawiają się informacje o powiązaniach z kapitałem rosyjskim).

PROTEST NA PASACH

Zostaliśmy oszukani i zlekceważeni. 8 tysięcy mieszkańców zjednoczonych przeciw oszustwu, bezprawiu, kolesiostwu, braku długoterminowego planowania przestrzennego i braku konsultacji społecznych w CZARNYM MARSZU - ogromym sukcesie społeczeństwa obywatelskiego, przeszło 22.09. br od Ministerstwa Energi pod Kancelarię Premiera. Do protestujących nie wyszła Pani Premier Beata Szydło, nie spotkała się z naszą delegacją chociaż była w Kancelarii. Pan Minister Piotr Naimski (Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej) również odmówił z nami spotkania. Od Dyrektorów w KPRM nie usłyszeliśmy konkretów, a wszelkie odpowiedzi były wymijające. Odpowiedzialność za decyzjie zrzucana była na Inwestora, PSE.

W związku z powyższym oraz brakiem odzewu ze strony rządzących jak i zarządu spółki skarbu państwa PSE na naszą petycję złożoną w kancelarii do Pani Premier, nie widzimy innej możliwości jak wyjść znowu na ulice i walczyć o swoje prawa.

W dniu 28.09. na stronach inwestycji pojawił się komunikat, że „rozpoczęto realizację prac związanych z uszczegółowieniem trasy linii. W gminach, które wyraziły zgodę na spotkania z przedstawicielami Wykonawcy odbywają się rozmowy” W jakich gminach? Jakie rozmowy? PSE wielokrotnie potwierdzało w komunikatach z 16.05., 25.05., 07.06., 09.06., o przyjęciu ostatecznej lokalizację linii 400kV wg optymalnego wariantu infrastrukturalnego wybranego w analizie jako najmniej szkodliwego społecznie. Nagle 03.08. PSE wydało skandaliczny komunikat o zmienia wcześniejszej decyzji i prowadzeniu prac w oparciu o szkodliwy społecznie wariant. Wówczas na początku sierpnia 10 gmin (później dołączyły kolejne) przyjęły wspólnego stanowisko o odmowie współpracy z PSE, zażądały wycofania się z błędnej decyzji i zaprzestania naruszania prawa oraz zwołania przez Naczelne Władze Państwowe „okrągłego stołu” ws linii 400kV.

My pytamy, żądamy wyjaśnień!!!

Co się stało pomiędzy 9 czerwca, a 3 sierpnia? Dlaczego najpierw informuje się o wybranym przebiegu i nagle nie wiadomo dlaczego zmienia się decyzję? Dlaczego tak się dzieje, czy to politycy i szemrany biznes to spowodował? Dlaczego na komisję sejmową 21.06 pod przewodnictwem Posła Suskiego zaprasza się wybiórczo tylko niektóre Gminy....kto o tym decydował....Stowarzyszenia z Jaktorowa chciały być na tej komisji i otrzymały informację z sekretariatu Sejmu...że o zgrozo trzeba to uzgadniać z Wójtem Wiskitek.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: