Na trwającej właśnie XXVI Sesji Rady Powiatu Grodziskiego, przyjęto stanowisko w sprawie budowy linii 400kV Kozienice - Ołtarzew

Dotychczas w sprawie linii 400kV słyszeliśmy różne stanowiska gmin z terenu naszego powiatu. Niestety brakowało wyraźnego sygnału ze strony Starostwa i Rady Powiatu. Sytuacja ta właśnie się zmieniła. Na początku sesji Przewodniczący Rady zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o "stanowisko Rady Powiatu w sprawie budowy linii 400kV Kozienice - Ołtarzew". Przed chwilą radni przyjęli jednogłośnie następujące stanowisko:

W przypadku ponownego planowania budowy linii 400kV Rada Powiatu Grodziskiego wyraża stanowczy protest przeciw projektowaniu   sieci na terenie powiatu grodziskiego, wbrew woli i oczekiwaniom lokalnej społeczności.

Dotychczasowa lokalizacja wywołała ostry sprzeciw ze strony władz samorządowych powiatu i gmin.

W ocenie Rady Powiatu Grodziskiego optymalnym rozwiazaniem byłby powrót do koncepcji łączącej najkrótszym odcinkiem elektrownie w Kozienicach z Ołtarzewem.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady do przekazania niniejszego stanowiska właściwym organom władzy publicznej oraz Zarządowi Polskich Sieci Energetycznych S.A

Stanowisko niezmiernie cieszy, szkoda jednak, że Rada Powiatu zauważyła jedynie ostry sprzeciw ze strony władz samorządowych powiatu i gmin, zapominając nieco o tym "minimalnym", oddolnym zaangażowaniu mieszkańców naszego powiatu.

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Sejmiku Wojewódzkiego radni podjęli decyzję o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa. O tym napiszemy jednak w najbliższym czasie.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: