Od 13 grudnia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich, oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Nowe rozkłady, wraz z podstawowymi założeniami zamieszcamy poniżej.

Rozkład Kolei Mazowieckich został opracowany na bazie obecnie obowiązującego rozkładu jazdy. Priorytetem planowania była cykliczność kursowania pociągów, a także skomunikowania pociągów na stacjach węzłowych. Jednak ze względu na prace modernizacyjne prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz kursowanie pociągów dalekobieżnych, nie zawsze było to w pełni możliwe. Tak więc pierwsza zmiana w rozkładzie jazdy będzie obowiązywać od 13 grudnia 2015 r. do 12 marca 2016 r.

Najważniejsze zmiany w kursowaniu pociągów na poszczególnych liniach kształtują się następująco:

Linia nr 1 Warszawa - Skierniewice

Wraz z zakończeniem prac modernizacyjnych (z wyjątkiem przebudowy stacji Skierniewice), wszystkie zaplanowane pociągi w rocznym rozkładzie jazdy będą kursowały na linii. Średnio w godzinie szczytowej na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa będzie kursowało 5 par pociągów. Po podniesieniu parametrów linii, większość pociągów do/z Skierniewic będzie obsługiwana nowym taborem (45 WE „Impuls”), co przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu pociągów o ok. 10 min w porównaniu do obecnie obowiązującego rozkładu jazdy.

Do pobrania: KM1 Warszawa-Skierniewice 13 XII-15 II
Do pobrania: KM1 Warszawa-Skierniewice 16 II-12 III

Linia nr 3 Warszawa – Kutno

Liczba połączeń na linii nie zmieni się. W związku z kursowaniem mniejszej liczby pociągów dalekobieżnych w porównaniu do obecnego rozkładu jazdy, udało się poprawić cykliczność kursowania pociągów KM, szczególnie w popołudniowym szczycie komunikacyjnym.

Do pobrania: KM3 Warszawa-Kutno 13 XII-12 II (27 XI)
Do pobrania: KM3 Warszawa-Kutno 13 II-12 III (27 XI)

Zmianom ulega również rozkład jazdy pociągów WKD. Liczba uruchomionych pociągów, relacje oraz godziny odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych pozostaną bez zmian w stosunku do aktualnie obowiązującego rozkładu jazdy. Od dnia 13.12.2015 r. zgodnie z postanowieniami Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego przyjętego Uchwałą Nr 217/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 03.11.2014 r., zostają wprowadzone następujące dodatkowe oznaczenia kursów użyteczności publicznej realizowanych na linii WKD:

A1 – pociąg kursujący z/do Warszawa Śródmieście WKD kierunek z/do: Grodzisk Maz. Radońska / Podkowa Leśna Gł. / Komorów oraz Milanówek Grudów – Warszawa Śródmieście WKD;
A12 – pociąg kursujący z Warszawa Śródmieście WKD kierunek do: Milanówek Grudów oraz w relacji: Milanówek Grudów – Podkowa Leśna – Milanówek Grudów

Ponadto w nowym rozkładzie jazdy ustanawia się organizację ruchu pociągów jak w soboty, niedziele i święta dla następujących dni roboczych (tj. dni tygodnia innych niż soboty, niedziele i święta):

24.12.2015 r. (czwartek) – Wigilia Świąt Bożego Narodzenia
02.05.2016 r. (poniedziałek) – weekend majowy.

Do pobrania: Rozkład WKD obowiązujący od 2015-12-13

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW WKD OBOWIĄZUJĄCY W DNIU 24.12.2015
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w świątecznym rozkładzie jazdy pociągów obowiązującym w dniu 24.12.2015 r. (czwartek) zostanie uruchomionych dodatkowo 14 następujących pociągów. Pełen rozkład jazdy pociągów zamieszczamy poniżej:

Do pobrania: Rozkład WKD obowiązujący w dniu 2015-12-24

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: