Nowy rozkład WKD od dnia 01.07.2023

W związku z kumulacją etapów robót prowadzonych przez spółkę PKP PLK S.A., narodowego zarządcę infrastruktury kolejowej na Dworcu Zachodnim, obejmującą zamknięcie podmiejskiej linii średnicowej, zamknięcie jednego z torów WKD oraz realizację tunelu tramwajowego, Warszawska Kolej Dojazdowa stała się podstawowym przewoźnikiem obsługującym przystanki zlokalizowane w ścisłym centrum Warszawy. Pociągi WKD w dalszym ciągu zapewniają dojazd do stacji Warszawa Śródmieście WKD, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Warszawa Centralna oraz jako jedyne dojeżdżają do przystanku Warszawa Ochota.

Znaczące zmniejszenie liczby pociągów z powodu zamkniętej linii średnicowej, które obecnie w większości kończą bieg na stacji Warszawa Zachodnia wpłynęło na wzrost zainteresowania przejazdami na linii WKD ze strony pasażerów korzystających dotychczas z oferty innych przewoźników. Zmniejszenie liczby pociągów WKD było z kolei konieczne ze względu na ograniczoną przepustowość jednotorowego odcinka w rejonie Dworca Zachodniego. Wymienione okoliczności przyczyniły się łącznie do dłuższego niż dotychczas zajmowania miejsc przez podróżnych w składach WKD, wpływając na powstanie i kumulację opóźnień wyczerpujących rezerwy czasowe na czynności związane z prowadzeniem ruchu.

W celu ograniczenia i wyeliminowania występujących opóźnień związanych ze zwiększonymi potokami pasażerskimi, od dnia 01.07.2023 (sobota) wprowadzony zostaje nowy rozkład jazdy pociągów. W ramach nowej organizacji zwiększono rezerwy związane z wydłużonym czasem zajmowania miejsc przez podróżnych w pociągach.

Dodatkowo informujemy, że w ramach kontynuacji robót budowlanych w zakresie budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska w wybranych dniach zamknięte zostaną przejazdy kolejowe w ciągu ul. Nadarzyńskiej i ul. Piaskowej w Grodzisku Maz. oraz ul. Kazimierzowskiej w Owczarni. Zmianie ulegnie trasa zastępczej komunikacji autobusowej ZA1.

ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

 1. W związku z przebudową stacji Warszawa Zachodnia do odwołania zostaje zamknięty tor nr 2 (tor prawy w kierunku centrum Warszawy) na odcinku Warszawa Reduta Ordona – Warszawa Śródmieście WKD. Ruch pociągów WKD na odcinku W-wa Reduta Ordona – W-wa Śródmieście WKD prowadzony jest w obydwu kierunkach tylko po jednym torze – wyłącznie po torze nr 1 (tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego).
 2. W związku z kolejnym etapem robót obejmujących budowę drugiego toru na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska w okresie od 25.06.2023 do 16.07.2023 w dni powszednie, w godz. W związku z kolejnym etapem robót obejmujących budowę drugiego toru na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska w okresie od 01.07.2023 do 16.07.2023 w dni powszednie, w godz. 8:45-16:45 będą obowiązywać ograniczenia w ruchu pociągów. Ponadto w okresie od 01.07.2023 do 07.07.2023 zostaną zamknięte przejazdy kolejowo-drogowe zlokalizowane w ciągu ul. Nadarzyńskiej i ul. Piaskowej (tylko dnia 07.07.2023) w Grodzisku Mazowieckim oraz ul. Kazimierzowskiej w Owczarni (tylko dnia 03.07.2023), co wpłynie na konieczność wprowadzenia tras objazdowych dla zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 obsługującej relację Grodzisk Maz. Radońska – Podkowa Leśna Główna. Zmiany obejmują:
  (a) wprowadzenie w dni powszednie w okresie od 03.07.2023 do 07.07.2023 w godz. 8:45-16:45 cyklicznych zamknięć szlaku od Podkowy Leśnej Głównej do Grodziska Maz. Radońskiej; w ww. dniach obowiązuje trasa objazdowa ZKA ZA1 z ominięciem przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Nadarzyńskiej, ul. Kazimierzowskiej (tylko 03.07.2023) i ul. Piaskowej (tylko 07.07.2023);
  (b) wprowadzenie w dni powszednie w okresie od 10.07.2023 do 14.07.2023 w godz. 8:45-16:45 cyklicznych zamknięć szlaku od Podkowy Leśnej Głównej do Grodziska Maz. Radońskiej; w ww. dniach obowiązuje podstawowa trasa ZKA ZA1;
  (c) ruch pociągów w okresie i na odcinku, o którym mowa w pkt a) i b) całkowicie wstrzymany; wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej linii ZA1 na trasie Grodzisk Maz. Radońska – Podkowa Leśna Główna (przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna;
  (d) utrzymanie trasy linii zastępczej komunikacji autobusowej ZA12 Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów; linia kolejowa nr 48 do Milanówka – nieczynna.
 3. Na stacji Podkowa Leśna Główna zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami ZKA realizującymi połączenia do Grodziska Mazowieckiego i Milanówka.
 4. Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna, jak również wydłużony czas przejazdu ZKA nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.
 5. Podróżni korzystający z ZKA zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.
 6. W pojazdach ZKA nie ma możliwości zakupu biletu WKD oraz przewozu roweru.
 7. UWAGA: W dni powszednie, w godz. 8:45-16:45, w okresie 03.07.2023-07.07.2023 zmiana lokalizacji wybranych przystanków ZKA ZA1 odpowiadających określonym przystankom kolejowym WKD.

Do pobrania: rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA ważny w okresie 01.07.2023-16.07.2023

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: