Przedstawiono Strategiczne Studium Lokalizacyjne dla CPK

Strategiczne Studium Lokalizacyjne dla Centralnego Portu Komunikacyjnego jest ważnym kamieniem milowy – mówił podczas Kongresu Rozwoju Kolei premier Mateusz Morawiecki. Jest ono opracowaniem na poziomie ogólnokrajowym, określającym charakter i ramy przestrzenne przedsięwzięć ujętych w Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji. Zapisano w nim między innymi przyszłe korytarze kolejowe i drogowe.

W studium wskazane jest przekształcenie istniejącego systemu transportowego kraju poprzez oparcie go na zintegrowanym węźle komunikacyjnym (lotniczo-kolejowym), który zostanie również efektywnie włączony w układ sieci drogowej.

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmuje zatem poniższe przedsięwzięcia:

  • Inwestycję: port lotniczy wraz ze zintegrowanym węzłem komunikacyjnym. W zakresie Inwestycji celem opracowania jest zebranie w jednym dokumencie podstawowych założeń oraz wyników dotychczasowych analiz dotyczących lotniska, w szczególności jego lokalizacji.
  • Kolejowe Inwestycje Towarzyszące, na które składają się:
    • nowe odcinki linii kolejowych, dla których określono korytarze przebiegu,
    • kolejowa infrastruktura badawcza.
  • Drogowe Inwestycje Towarzyszące: nowe odcinki dróg, których budowa związana jest z powstaniem CPK, dla których w dokumencie określono korytarze przebiegu.
  • pozostałe Inwestycje Towarzyszące, których lokalizacja jest zależna od dalszych analiz i decyzji dotyczących zarówno samej Inwestycji, jak i poszczególnych Kolejowych i Drogowych Inwestycji Towarzyszących.

Wymienione powyżej korytarze przebiegu Inwestycji Towarzyszących ukazano w kontekście istniejącej infrastruktury kolejowej i drogowej, której modernizacja i przebudowa nie jest objęta zakresem niniejszego opracowania.

Dokument nie obejmuje aspektów ekonomicznych poszczególnych przedsięwzięć, terminów ich realizacji ani nakładów. Szczegółowe analizy w tym zakresie wykonywane będą w ramach opracowań koncepcyjnych dla poszczególnych inwestycji.

W najbliższym czasie na niniejszej stronie zostanie zamieszczony formularz konsultacyjny, za pomocą którego możliwe będzie zgłaszanie uwag i wniosków.

Do pobrania: Strategiczne Studium Lokalizacyjne CPK

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: