Spotkania informacyjne w sprawie strategii lokalizacyjnej CPK w Jaktorowie

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego Wójt Gminy Jaktorów Maciej Śliwerski oraz Sołtysi zapraszają na spotkania informacyjne dla mieszkańców będących w zasięgu planowanej przez rząd budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Są to miejscowości:

 • Bieganów
 • Grądy
 • Budy Zosine
 • Stare Budy A

Celem spotkań jest przedstawienie zapisów Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz wyjaśnienie sposobu składania wniosków do trwających obecnie konsultacji społecznych dla ww. dokumentu.

Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach:

 • dla mieszkańców miejscowości Bieganów i Grądy:
  4 marca, godz. 18:00 - OSP Międzyborów (ul. Moniuszki 16, Międzyborów)
 • dla mieszkańców miejscowości Budy Zosine:
  6 marca, godz. 17:00 – budynek MONAR (Budy Zosine 109)
 • dla mieszkańców miejscowości Stare Budy A:
  6 marca, godz. 18:30 – budynek MONAR (Budy Zosine 109)

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA FORMULARZY DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGICZNEGO STUDIUM LOKALIZACYJNEGO INWESTYCJI CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY

Wypełniając formularz uwagi składanej w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego istotnym jest aby wykazać właściwy przebieg planowanych inwestycji w obszarze gminy Jaktorów:

- w zakresie linii kolejowej należy zaznaczyć: Ciąg nr 6, linia kolejowa nr 88.

Uwagi i wnioski należy składać w następujący sposób:

 1. Wysyłając formularz na adres e-mail:  konsultacje.cpk@cpk.pl
 2. Wysyłając formularz na adres pocztowy Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. – Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem „ Konsultacje SSL”
 3. Składając formularz bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (tj. w siedzibie Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w dni robocze, w godzinach 9:00-15.00.
 4. Bezpośrednio na stronie internetowej https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

W sekretariacie Urzędzie Gminy dostępne są druki formularzy do zgłaszania uwag. W Referacie Bezpieczeństwa, Informatyki i Monitoringu (pok. nr 3) uzyskacie Państwo także pomoc w ich wypełnieniu.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: