Raz w roku odbywają się tzw. „Sesje absolutoryjne” rad gmin i miast. Mają one za zadanie podsumowanie przez radnych gminy lub miasta poprzedniego roku w zakresie wykonania budżetu przez prezydenta, burmistrza lub wójta. Od zeszłego roku wprowadzone zostało również głosowanie przez radnych nad wotum zaufania dla włodarza. A jak to wyglądało w Gminie Jaktorów?

Jaktorów, jako pierwsza gmina w powiecie grodziskim przeprowadziła sesję absolutoryjną. Wójt Gminy Jaktorów Maciej Śliwerski otrzymał zarówno absolutorium, jak i wotum zaufania bez głosów sprzeciwu. Jest to kolejny rok, w którym Rada Gminy Jaktorów ocenia działania wójta jako prawidłowe. Zapewne werdykt Rady Gminy związany jest z wykonaniem wielu ważnych inwestycji przez gminę w 2019 r. przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny finansowej. Jaktorów może poszczycić się dużą liczbą inwestycji przy niewielkim wkładzie własnym. Tak było np. przy inwestycjach drogowych, gdzie pozyskane fundusze zewnętrzne stanowiły nawet 60% całkowitych kosztów.

W najbliższym czasie przedstawimy Państwo obszerniejsze informacje dotyczące Raportu o Stanie Gminy

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: