Tegoroczny ranking szkół średnich zaskoczył wieloma zmianami w porównaniu w zeszłym rokiem. Warto podkreślić najwyższą w historii pozycję Społecznego Liceum Ogólnokształcące nr 5 STO w Milanówku, oraz znaczny awans okolicznych techników – niestety NIE grodziskich. Dodatkowo większość okolicznych liceów samorządowych spadła w rankingu i to znacznie.

Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2019 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Kryteria Rankingu Liceów 2020 to: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Ranking Techników uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2019 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Kryteria Rankingu Techników 2020 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Jak wypadły szkoły z naszej okolicy? Oceńcie Państwo sami:

Licea

Szkoła Ranking mazowiecki 2020 Ranking ogólnopolski 2020 Ranking mazowiecki 2019 Ranking ogólnopolski 2019 Ranking ogólnopolski 2018 Ranking ogólnopolski 2017
Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 STO w Milanówku 12 28 34 118 39 66
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie 47 182 63 269 218 264
Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie 93 433 99 486 451 417
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60 w Podkowie Leśnej 87 410 105 554 326 444
Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Żyrardowie 101 506 80 364 364 480
Społeczne LO nr 23 w Pruszkowie 137 687 - 943 -<500 -
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie 153 777 106 559 351 <500
I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Błoniu 164 835 115 616 <500 <500
LO (ZS nr 1) w Grodzisku Maz 177 956 - 844 <500 <500
Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 1 w Milanówku 188 <1000 147 827 <500 <500
LO im. Szarych Szeregów w Mszczonowie 205 <1000 - <1000 <500 <500

 

Technika

Szkoła Ranking mazowiecki 2020 Ranking ogólnopolski 2020 Ranking mazowiecki 2019 Ranking ogólnopolski 2019 Ranking ogólnopolski 2018 Ranking ogólnopolski 2017
Technikum im. Marii Skłodowskiej-Curie (ZS nr 3) w Wiskitkach 16 106 - <500 214 216
Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku 23 155 - <500 <300 <300
Technikum (ZS) w Mszczonowie 24 158 - <500 <300 <300
Technikum nr 1 w Grodzisku Maz. 55 365 35 263 168 275
Technikum w ZS Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Maz. 81 <500 48 404 <300 <300
Technikum Budowlane w ZS nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie 96 <500 80 <500 <300 250

Od lat zastanawia nas niski poziom edukacji w niektórych gminach, zwłaszcza tej, z "adresem z przyszłością!". Zastanawia nas czemu żadna z przedstawionych tu szkół publicznych nie jest w stanie konkurować z czołowymi szkołami w województwie. Nie chce nam się wierzyć, że to kwestia młodzieży, która w tych szkołach się uczy. Do tematu wrócimy jednak w najbliższym czasie.

Zachęcamy wszystkich do objerzenia pełnego rankingu.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: