Z początkiem lipca poznaliśmy wyniki egzaminów ósmoklasistów, jak i wstępne wyniki egzaminów maturalnych przeprowadzonych w terminie głównym. Jak wypadli w nich uczniowie z naszej okolicy?

Trudno jest porównać wprost zeszłoroczne wyniki ósmoklasistów z tegorocznymi. W tym roku egzamin w związku z epidemią COVID-19 i nauczaniem zdalnym przeprowadzany był na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie jak wcześniej na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Sama nauka zdalna w szkołach przeprowadzana byłą z różnym powodzeniem. W skali ogólnopolskiej z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 60% punktów możliwych do zdobycia, z matematyki – 47%, a j. angielskiego – 66%. Jak egzaminy wypadły w gminach naszego regionu?

Na wykresie prezentujemy uśrednione wyniki egzaminów w porównaniu z ubiegłym rokiem. Warto zwrócić uwagę na znaczną poprawę wyników uczniów z Gminy Michałowice, którzy, obok uczniów z Podkowy Leśnej, jako jedyni wypadli lepiej niż uczniowie z Warszawy. Jednocześnie wyniki we wszystkich gminach są nieco bardziej zbliżone do siebie niż w zeszłym roku. Prawie wszystkie gminy miały tu wyniki lepsze niż średnia dla województwa mazowieckiego. Pełne zestawienie przedstawia się następująco:

Rok j. polski matematyka j. angielski
2021 2020 2021 2020 2021 2020
Podkowa Leśna 71,49 71,06 73,54 72,34 87,37 79,33
Michałowice 73,07 66,91 70,09 62,34 87,92 74,58
Warszawa 69,1 68,33 62,21 60,85 82,89 73,56
Milanówek 67,23 65,09 61,77 57,56 80,83 73,1
Nadarzyn 71,25 61,8 59,38 54,56 78,18 67,7
powiat pruszkowski 68,2 62,11 57,74 54,78 77,39 65,37
Brwinów 67,98 63,23 55,5 49,27 78,44 63,65
Raszyn 67,33 62,26 57,09 59,1 74,4 61,68
Powiat grodziski 65,26 64,27 55,77 55,34 76,33 67,44
Pruszków 66,67 60,67 54,48 53,61 74,4 64,81
Piastów 65,36 60,33 53,6 53,26 74,49 60,53
Grodzisk Mazowiecki 63,57 63,6 53,02 55,51 75,16 66,55
Jaktorów 64,48 66,32 52,64 51,13 73,3 63,32
Baranów 65,04 63,58 52,8 51,4 71,91 56,86
Mazowsze 63,94 62,03 52,36 50,6 70,87 59,32
Żabia Wola 66,94 58,15 46,18 43,84 67,74 61,52

5 lipca ogłoszone zostały wyniki egzaminów maturalnych przeprowadzonych w terminie głównym. Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 81%. Spośród absolwentów techników – 64%.

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 egzamin maturalny, podobnie jak ósmoklasistów, był przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub. r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (katalog wymagań został zawężony o około 20-30%). Tak jak w latach ubiegłych, maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie było w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci, którzy potrzebowali wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na zagraniczne uczelnie. Nie było też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Aby zdać maturę, należało uzyskać co najmniej 30% punktów z przedmiotów obowiązkowych.

W skali ogólnopolskiej maturę z języka polskiego zdało 93 proc. maturzystów, a z matematyki 79 proc. Najczęściej wybieranym językiem był angielski, z którego egzamin zdało 94% abiturientów.

Jak wypadli uczniowie naszych szkół? Gdy spojrzymy na wyniki matur na poziomie podstawowym, wygląda to optymistycznie. Uczniowie z podkowiańskiego liceum wypadli lepiej niż koledzy z Warszawy. Bardzo blisko tego wyniku są uczniowie milanowskich szkół średnich. Uśredniając oceny, wszyscy uczniowie z powiatu pruszkowskiego wypadli nieco lepiej niż średnia dla województwa. Dane przedstawia wykres poniżej.

Niestety, dane te prezentują się już dużo gorzej, jeżeli zestawimy je z egzaminami rozszerzonymi. Tu różnice między szkołami warszawskimi, a tymi z naszego regionu są bardzo widoczne. Najlepiej wypadli uczniowie z Pruszkowa, wyniki kształtują się na poziomie zbliżonym do województwa. Z resztą uczniowie szkół powiatu pruszkowskiego na poziomie rozszerzonym wypadli dużo lepiej niż koledzy uczący się w powiecie grodziskim. Różnice te możemy zobaczyć na wykresie poniżej.

Po bardzo trudnym dla uczniów roku cieszą dobre wyniki. Szersze zestawienie danych przedstawiamy poniżej:

Zestawienie szkół wedłgu ilości procentowej zdanych egzaminów maturalnych

Nazwa szkoły Miejscowość Ulica nr typ placówki rodzaj placówki czy publiczna Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych Zdawalność (%)  
PODKOWIAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2 liceum ogólnokształcące dla młodzieży Nie 15 100
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 23 Pruszków ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10 liceum ogólnokształcące dla młodzieży Nie 19 100
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Pruszków ul. Tadeusza Kościuszki 38 liceum ogólnokształcące dla młodzieży Tak 138 100
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TOMASZA ZANA Pruszków ul. Ignacego Daszyńskiego 6 liceum ogólnokształcące dla młodzieży Tak 92 99
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 5 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO Milanówek ul. Zbigniewa Herberta 41 liceum ogólnokształcące dla młodzieży Nie 42 98
SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Pruszków ul. Juliana Gomulińskiego 2 liceum ogólnokształcące dla młodzieży Tak 19 95
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.JANA PAWŁA II W NADARZYNIE Nadarzyn ul. Żółwińska 41 liceum ogólnokształcące dla młodzieży Tak 44 93
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Milanówek ul. Piasta 14 liceum ogólnokształcące dla młodzieży Tak 117 91
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII DĄBROWSKIEJ Komorów ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20 liceum ogólnokształcące dla młodzieży Tak 34 91
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA Piastów ul. 11 Listopada 2A liceum ogólnokształcące dla młodzieży Tak 40 88
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FUNDACJI KRÓLOWEJ ŚWIĘTEJ JADWIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM Grodzisk Mazowiecki ul. A. Dygasińskiego 1 liceum ogólnokształcące dla młodzieży Nie 71 86
TECHNIKUM Pruszków ul. Promyka 24/26 technikum dla młodzieży Tak 63 84
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPORTOWE Pruszków ul. Juliana Gomulińskiego 2 liceum ogólnokształcące dla młodzieży Tak 46 83
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4 liceum ogólnokształcące dla młodzieży Tak 94 80
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Pruszków ul. Juliana Gomulińskiego 2 liceum ogólnokształcące dla młodzieży Tak 24 75
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W GRODZISKU MAZOWIECKIM Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31 liceum ogólnokształcące dla dorosłych Nie 59 75
TECHNIKUM Grodzisk Mazowiecki ul. J. Kilińskiego 8c technikum dla młodzieży Tak 113 73
TECHNIKUM NR 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4 technikum dla młodzieży Tak 26 73
TECHNIKUM Milanówek ul. Wójtowska 3 technikum dla młodzieży Tak 29 69
TECHNIKUM Piastów ul. Karola Namysłowskiego 11 technikum dla młodzieży Tak 13 54
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRWINOWIE Brwinów ul. Żwirowa 16 liceum ogólnokształcące dla młodzieży Tak 15 40
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE DLA DOROSŁYCH NR 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4 liceum ogólnokształcące dla dorosłych Nie 20 35
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Pruszków ul. Helenowska 3 liceum ogólnokształcące dla dorosłych Nie 29 31
LICEUM NIEPUBLICZNE FUNDACJI ADYS Piastów ul. Karola Namysłowskiego 11 liceum ogólnokształcące dla młodzieży Nie 7 29
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ŻAK Pruszków al. Wojska Polskiego 16 A liceum ogólnokształcące dla dorosłych Nie 32 22
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE DLA DOROSŁYCH "WIKTORIA" Pruszków ul. Promyka 24 liceum ogólnokształcące dla dorosłych Nie 16 19

Zestawienie szkół według średniego wyniku procentowego z wymienionych przedmiotów:

Nazwa szkoły Miejscowość Ulica nr Język polski - poziom podstawowy Język angielski - poziom podstawowy Matematyka - poziom podstawowy
*
zdawalność (%)
średni wynik (%) *
zdawalność (%)
średni wynik (%) *
zdawalność (%)
średni wynik (%)
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 5 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO Milanówek ul. Zbigniewa Herberta 41 98 67 100 98 100 88
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Pruszków ul. Tadeusza Kościuszki 38 100 68 100 95 100 82
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TOMASZA ZANA Pruszków ul. Ignacego Daszyńskiego 6 100 66 100 93 99 80
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FUNDACJI KRÓLOWEJ ŚWIĘTEJ JADWIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM Grodzisk Mazowiecki ul. A. Dygasińskiego 1 99 61 100 94 87 64
PODKOWIAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2 100 59 100 91 100 67
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.JANA PAWŁA II W NADARZYNIE Nadarzyn ul. Żółwińska 41 95 60 100 83 98 68
SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Pruszków ul. Juliana Gomulińskiego 2 100 59 95 78 95 73
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII DĄBROWSKIEJ Komorów ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20 97 50 100 89 94 68
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Milanówek ul. Piasta 14 99 64 99 86 93 55
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA Piastów ul. 11 Listopada 2A 90 44 100 89 98 72
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 23 Pruszków ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10 100 60 100 84 100 57
TECHNIKUM Pruszków ul. Promyka 24/26 98 61 98 80 89 58
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4 98 56 98 77 82 57
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W GRODZISKU MAZOWIECKIM Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31 80 43 100 81 93 60
TECHNIKUM Grodzisk Mazowiecki ul. J. Kilińskiego 8c 96 50 96 74 76 50
TECHNIKUM Milanówek ul. Wójtowska 3 97 54 97 72 72 48
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPORTOWE Pruszków ul. Juliana Gomulińskiego 2 98 47 98 75 83 50
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Pruszków ul. Juliana Gomulińskiego 2 100 52 100 74 75 40
TECHNIKUM NR 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4 96 55 88 65 77 45
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRWINOWIE Brwinów ul. Żwirowa 16 100 52 85 70 47 33
TECHNIKUM Piastów ul. Karola Namysłowskiego 11 100 56 92 67 54 33
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Pruszków ul. Helenowska 3 93 48 72 57 34 24
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE DLA DOROSŁYCH "WIKTORIA" Pruszków ul. Promyka 24 56 37 81 61 31 26
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE DLA DOROSŁYCH NR 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4 80 40 65 53 35 26
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ŻAK Pruszków al. Wojska Polskiego 16 A 72 37 88 56 31 26
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: