W sierpniu informowaliśmy o wynikach tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Mając zbiorcze dane z powiatu grodziskiego, zwycięzcami ogłosiliśmy uczniów z Podkowy Leśnej. Dotarły do nas dane z poszczególnych szkół. Odpowiedź na pytanie, która z nich okazała się najlepsza, nie jest już taka oczywista.

Czy można porównać dużą szkołę, która wypuszcza w świat ponad 120 absolwentów, z placówką mającą w tym samym roku 9 uczniów kończących ósmą klasę? Czy można pokusić się o diagnozę konkretnej podstawówki, w sytuacji znacznej różnicy w liczbie ósmoklasistów? Czy należy przedstawiać dane z roku szkolnego, w którym przez kilka miesięcy odbywała się nauka zdalna? Przeanalizowaliśmy wyniki egzaminu ósmoklasisty z lat 2019 i 2020. Doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jeśli porównamy je w placówkach tej samej gminy. Co z nich wynika?

Baranów
W każdej ze szkół na terenie gminy zanotowano nieznaczne spadki. Najbardziej spektakularny sukces odnotowano z matematyki w SP im. M. Konopnickiej w Golach. Tegoroczni absolwenci placówki rozwiązali zadania na poziomie 71%, a przed rokiem było to 47%. Różnica bije po oczach. W SP im. Orła Białego w Kaskach uczniowie napisali egzamin z matematyki na dokładnie tym samym poziomie, co ich koledzy przed rokiem (60%).

 

Język polski

Matematyka

Język angielski

Gm. BARANÓW

2020

2019

2020

2019

2020

2019

SP im. M. Konopnickiej w Golach

61% (5)

69% (8)

71%

47%

53%

63%

SP im. Jana Pawła II w Baranowie

53% (10)

62% (18)

31%

39%

53%

60%

SP im. Orła Białego w Kaskach

68% (9)

77% (9)

60%

60%

50%

66%

SP im. ks.  J. Twardowskiego w Bożej Woli

68% (19)

67% (27)

52%

44%

63%

67%

Grodzisk Mazowiecki
Najlepiej na tegorocznych egzaminach ósmoklasisty w gminie poradzili sobie uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Książenicach uzyskując: 73% z języka polskiego, 70% z matematyki i 80% z języka angielskiego. Sukces tym większy, że ten i ubiegły rok szkolny – obok pandemii – przebiegł w bardzo niespokojnej atmosferze. Jak widać, ani pandemia ani sytuacja w pokoju nauczycielskim nie miała wpływu na wyniki egzaminu. Wszystkie szkoły uzyskały nieznacznie niższe wyniki z języka polskiego. Cieszyć może znaczny wzrost liczby uzyskanych punktów z matematyki. Najbardziej widoczne jest to w SP nr 1 im. H. Sienkiewicza (2020 r. – 64%, 2019 r. – 43%). Największa gminna placówka, czyli SP nr 2 im. M. Konopnickiej może pochwalić się nieznacznym wzrostem liczby zdobytych punktów z matematyki i języka angielskiego.

 

Język polski

Matematyka

Język angielski

Gm. GRODZISK MAZ.

2020

2019

2020

2019

2020

2019

SP im. Dra M. Chełmońskiego w Adamowiźnie

67% (52)

68% (60)

48%

44%

65%

69%

SP z Oddz. Integr. nr 6 im. Szarych Szeregów

65% (44)

67% (43)

49%

46%

53%

73%

SP nr 4
im. Józefy Joteyko

56% (53)

68% (71)

45%

47%

53%

59%

SP nr 2
im. M. Konopnickiej

66% (113)

72% (121)

57%

53%

74%

71%

SP im. F. Chopina w Książenicach

73% (76)

76% (51)

70%

61%

80%

77%

SP nr 5 im. Leonida Teligi

55% (81)

69% (80)

48%

52%

54%

67%

SP nr 1 im. H. Sienkiewicza

63% (43)

72% (72)

64%

43%

75%

63%

Niep. SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi

69% (7)

71% (5)

65%

55%

70%

74%

Tenisowa SP w Kozerkach

64% (4)

79% (3)

57%

88%

93%

84%

Jaktorów
Jaktorowskie placówki zanotowały bardzo wyrównane wyniki z języka polskiego w 2020 i 2019 r. Uczniowie SP im. S. Cygańskiej w Jaktorowie uzyskali ten sam średni wynik (63%), a absolwenci SP im. J. Jagielskiego w Międzyborowie byli nieznacznie gorsi od swoich kolegów sprzed roku (2020 – 69%, 2019 – 72%). W tej drugiej placówce znacznie lepiej uczniowie poradzili sobie z matematyką.

 

Język polski

Matematyka

Język angielski

Gm. JAKTORÓW

2020

2019

2020

2019

2020

2019

SP im. S. Cygańskiej

63% (56)

63% (62)

43%

42%

61%

55%

SP im. J. Jagielskiego w Międzyborowie

69% (68)

72% (70)

58%

52%

65%

69%

Milanówek
Jedyną placówką, w której uczniowie poprawili wynik z języka polskiego sprzed roku jest Milanowska Prywatna Szkoła Podstawowa (82% do 76%), choć do egzaminu przystąpiła znacznie mniejsza liczba absolwentów. Wyniki z matematyki na poziomie średnio 80%, a języka angielskiego średnio 88% czynią z tej placówki lidera w niełatwym, pandemicznym czasie. Niepokoić może znaczny spadek liczby punktów z języka polskiego w SP nr 3 im. F. Chopina. Różnica wynosi 16%, a zdających uczniów było znacznie mniej, niż przed rokiem.

 

Język polski

Matematyka

Język angielski

MILANÓWEK

2020

2019

2020

2019

2020

2019

SP nr 3
im. F. Chopina

57% (37)

73% (51)

47%

51%

61%

68%

SP nr 2
im. Armii Krajowej

66% (39)

71% (53)

63%

54%

75%

76%

SP nr 1
im. Piotra Skargi

64% (66)

70% (70)

49%

47%

68%

71%

Milanowska Prywatna Szkoła Podstawowa

82% (5)

76% (14)

80%

74%

82%

88%

Integracyjna Społ. SP nr 18 im. Fieldorfa

62% (11)

74% (24)

51%

47%

74%

77%

Społeczna SP
Mil. Tow. Edu.

74% (34)

85% (43)

79%

89%

92%

95%

Podkowa Leśna
Tu sprawa jest jasna: mamy dwie szkoły z podobną liczbą uczniów. Tegoroczne wyniki są lepsze w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Teresy Od Dzieciątka Jezus. Absolwenci „Dwójki” uzyskali taki sam średni wynik z języka polskiego w 2020 i 2019 (77%), nieco lepiej egzamin ósmoklasisty z matematyki napisali tegoroczni absolwenci (86%), niż ich koledzy przed rokiem (80%). Średnio ponad 90% z języka angielskiego, daje powód do dumy rodzicom, uczniom i nauczycielom. Uczniowie kończący Szkołę Podstawową im. Bohaterów Warszawy nieco gorzej, niż ich koledzy przed rokiem napisali egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (odpowiednio: 65%, 58% i 68%). Należy odnotować spadek, jeśli chodzi właśnie o język obcy, bowiem przed rokiem było to średnio 80%

 

Język polski

Matematyka

Język angielski

PODKOWA LEŚNA

2020

2019

2020

2019

2020

2019

SP

im. Boh. Warszawy

65% (31)

77% (61)

58%

65%

68%

80%

SP nr 2
im. św. Teresy Od Dzieciątka Jezus

77% (33)

77% (40)

86%

80%

91 %

92%

Żabia Wola
Najlepiej w gminie egzamin z języka polskiego napisali uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kownackiej w Skułach (62%), ich koledzy w 2019 r. uzyskali średnio 56%. Język angielski został zaliczony na dokładnie takim samym poziomie, jak przed rokiem (57%). Wyniki z matematyki pogorszyły się (2020 r. – 39%, 2019 r. – 50%), przy czym jest to najmniejsza szkoła w gminie – do egzaminu przystąpiło tam 9 uczniów. W SP im. S. Dziewulskiej w Ojrzanowie i SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie zanotowano nieznaczny wzrost dotyczący matematyki. Uczniom z obu placówek poszło nieco gorzej, niż przed rokiem z języka obcego.

 

Język polski

Matematyka

Język angielski

Gm. ŻABIA WOLA

2020

2019

2020

2019

2020

2019

SP im. M. Kownackiej w Skułach

62% (9)

56% (13)

39%

50%

57%

57%

SP im. S. Dziewulskiej w Ojrzanowie

59% (16)

64% (23)

45%

40%

64%

67%

SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie

57% (54)

67% (54)

44%

40%

62%

64%

Nauczyciele narzekają na przeładowaną podstawę programową, rodzice na to, że przez prace domowe często ich dzieci nie mają czasu na odpoczynek. Nieco bardziej majętnych rodziców stać na „korki”, niestety nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus. I jednym, i drugim zależy na rozwoju dzieci i zapewnieniu im jak najlepszego startu w dorosłe życie. Rankingi to nie wszystko. Nauczycielskiej empatii i zrozumienia dla często kiepskiej sytuacji w domu ucznia, rodzicielskiego zaangażowania w szkolne sprawy nie da się pomieścić w żadnej tabelce czy rankingu. Czy koronawirus miał decydujący wpływ na tegoroczne wyniki? Raczej nie – pokazały to wyniki szkół, które osiągnęły lepsze noty, od tych sprzed pandemii. – Pytanie podstawowe brzmi: po co nam szkoła? Czy po to, aby jak w XIX wieku w Prusach wyhodować karnych posłusznych wykonawców poleceń struktury administracyjnej, zwanej państwem, która jest nadrzędna nad społeczeństwem i ludźmi, czy chcemy, żeby szkoły były miejscem, gdzie naturalne i wrodzone talenty każdego dziecka zostaną rozwinięte, a potem abyśmy umieli wykorzystać te talenty dla wspólnego dobra – podkreślał w trakcie nauczycielskiego strajku w kwietniu 2019 roku prof. Łukasz Turski, fizyk, popularyzator nauki. Pytanie to wciąż pozostaje otwarte...

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: