Wyniki gimnazjalistów

W kwietniu uczniowie klas trzecich gimnazjów pisali po raz pierwszy egzamin w nowej formule po zmianie podstawy programowej w 2009 r. Testy już  sprawdzono i znane są wyniki. A zatem okazja do porównań i rankingów. Jak wypadli uczniowie powiatu grodziskiego i jego gmin na tle innych? Które szkoły prezentują się najlepiej? Zapraszamy do analizy.

Postanowiliśmy dość wnikliwie przeanalizować wyniki egzaminów uzyskane przez gimnazjalistów klas trzecich, dlatego przygotowaliśmy zestawienia, które:

  • pokażą średnie wyniki procentowe uzyskane przez gimnazja powiatu grodziskiego z poszczególnych przedmiotów (z wyłączeniem języków obcych poza angielskim),
  • porównają średni procentowy wynik uzyskany w powiecie grodziskim z wynikami uzyskanymi w powiatach sąsiednich i Warszawie (z wyłączeniem języków obcych poza angielskim),
  • pokaże średnie wyniki uzyskane ze wszytkich przedmiotów w woj. mazowieckim.

Wyniki uzyskane przez gimnazja powiatu grodziskiego

We wszystkich zestawieniach ujęliśmy wyniki z następujących przedmiotów:
historia, WOS (GH-H), język polski (GH-P), matematyka (GM-M), fizyka, chemia, geografia, biologia (GM-P) oraz język angielski poziom podstawowy (GA-P) i rozszerzony (GA-R), ponieważ te przedmioty zdawane były przez wszystkich lub zdecydowaną większość uczniów.

W podanych średnich procentowych nie uwzględniliśmy wyników z języków obcych (niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego) wybieranych opcjonalnie przez stosunkowo niewielu uczniów. Ich ujęcie zakółciłoby faktyczny obraz danych. Wyniki te jednak pokazujemy w podlinkowanych tabelach, podając w nawiasie liczbę zdających je uczniów.

Szkoła
Średnia %

Gimnazjum Społeczne Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego, Milanówek ul. Brzozowa 1

87,38

Gimnazjum nr 2, Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 41

78,83

Zespół Szkół-Publiczne Gimnazjum, Podkowa Leśna ul. Jana Pawła II 20

73,15

Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Grodzisk Mazowiecki ul. Westfala 3

65,77

Gimnazjum nr 1 przy Zespole Szkół Gminnych nr 1 im. Ks. Piotra Skargi, Milanówek ul. Królewska 69

65,62

Gimnazjum nr 3 w ZSG nr 3 im. Fryderyka Chopina, Milanówek ul. Żabie Oczko 1

62,98

Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Orła Białego, Kaski ul. Królewska 23

60,20

Gimnazjum im.Karola Wojtyły w Zespole Szkół Publicznych, Międzyborów ul. Staszica 5

59,03

Gimnazjum nr 3 im.Leonida Teligi, Grodzisk Mazowiecki ul. L. Zondka 6

55,63

Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, Baranów ul. Armii Krajowej 49

54,90

Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego, Boża Wola ul. 1 Maja

54,67

Gimnazjum Józefa Chełmońskiego, Józefina ul. Mazowiecka 1

52,73

Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Jaktorów ul. Chełmońskiego 4

51,78

Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich, Grodzisk Mazowiecki ul. Zielony Rynek 2

50,70

Spośród 14 gimnazjów powiatu grodziskiego wyniki ze średnią ponad 70% ze wszystkich zdawanych przedmiotów uzyskali uczniowie 3 szkół:

  1. Gimnazjum Społecznego Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Milanówku, ul. Brzozowa 1 – 87,38 %
  2. Gimnazjum nr 2 w Podkowie Leśnej, ul. Modrzewiowa 41 – 78,83 %
  3. Zespołu Szkół-Publicznego Gimnazjum w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 – 73,15%

Tabela z wynikami uzyskanymi przez gimnazja powiatu grodziskiego z poszczególnych przedmiotów znajduje się tutaj

Wyniki egzaminu gimnazjalnego powiatu grodziskiego, powiatów sąsiednich i miasta Warszawy.

Powiaty

Średnia %

Warszawa

66,2

piaseczyński

62,9

pruszkowski

61,0

warszawski zachodni

60,8

grodziski

60,4

sochaczewski

54,8

grójecki

54,4

żyrardowski

51,8


Zestawienie wyników uzyskanych w powiecie grodziskim, sąsiednich powiatach i Warszawie pokazuje, że uczniowie naszych szkół zdali egzaminy z 5. wynikiem, uzyskując średnio 60,4 %. Pełne zestawienie wyników, uwzględniające podział na przedmioty wraz z liczbą osób zdających języki obce inne niż język angielski, znajduje się tutaj.

Wyniki procentowe egzaminów gimnazjalnych z poszczególnych przedmiotów oraz wszystkich opcjonalnie zdawanych języków obcych w woj. mazowieckim.

wyniki dla woj. mazowieckiego

GH-H

62,7

GH-P

66,9

GM-M

50,4

GM-P

51,8

GA-P 

65,6

GA-R 

48,1

GN-P

56,8

GN-R 

40,4

GR-P 

64,1

GR-R

34,8

GF-P 

76,1

GF-R

74,7

GE-P 

68,1

GE-R

89

GW-P

67,8

GW-R

57

Symbole skrótów: GH-H – historia, WOS; GH-P – język polski; GM-M – matematyka; GM-P – fizyka, chemia, biologia, geografia; GA-P – j. angielski podstawowy; GA-R – j. angielski rozszerzony; GN-P – j. niemiecki podstawowy; GN-R – j. niemiecki rozszerzony; GR–P – j. rosyjski podstawowy; GR-R – j. rosyjski rozszerzony; GF-P – j. francuski podstawowy; GF-R j. francuski rozszerzony, GE-P – j. hiszpański podstawowy; GE –R – j. hiszpański rozszerzony, GW-P – j. włoski podstawowy, GW-R – j. włoski rozszerzony

Materiał opracowany na podstawie strony www.bip.oke.waw.pl

W najbliższym czasie opublikujemy wyniki egzaminów maturalnych.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: