Skrzyżowanie ulic Królewskiej z Brwinowską jest niebezpieczne i często dochodzi tu do wypadków. Królewska jest główną arterią komunikacyjną między Grodziskiem i Pruszkowem, zaś ulica Brwinowska jest głównym wyjazdem z Brwinowa w kierunku Milanówka i Owczarni. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników konieczna jest przebudowa tego skrzyżowania.

Jest to bardzo specyficzne miejsce, bowiem ulica Królewska, będąca drogą wojewódzką nr 719, jest zarządzana przez wojewodę, odcinek ul. Brwinowskiej w kierunku północnym jest drogą powiatową powiatu grodziskiego, zaś Brwinowska w kierunku południowym, stanowiąca granicę między Milanówkiem i Podkową Leśną, jest drogą gminną zarządzaną przez Burmistrza Miasta Milanówka. Z inicjatywą przebudowy skrzyżowania wystąpił Burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński, który opracował projekt porozumienia między samorządami Gminy Brwinów, Miasta i Gminy Milanówek, Miasta Podkowa Leśna, Powiatu Grodziskiego i Województwem Mazowieckim, stając się tym samym liderem przedsięwzięcia. Zgodnie z porozumieniem, 40% kosztów ma ponieść Powiat Grodziski, po 25% Gmina Milanówek i Miasto Podkowa Leśna, natomiast Gmina Brwinów zobowiązała się do sfinansowania 10% kosztów dokumentacji, wyboru wykonawcy prac projektowych, koordynowania opracowaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz występowania z wnioskami, uzyskiwania niezbędnych decyzji, postanowień i uzgodnień.

16 marca 2020 r. Burmistrz Arkadiusz Kosiński wystąpił do Skarbnika Gminy Brwinów o zarezerwowanie w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. kwoty 10.000 zł jako wkładu w opracowanie dokumentacji projektowej o wartości ok. 100 tys. zł. Skutkiem zmian organizacyjnych oraz proceduralnych w MZDW sprawy na pewien czas utknęły w miejscu. W połowie lutego b.r. Burmistrz Brwinowa zwrócił się z pismem do samorządów o podejmowanie uchwał przesuwających realizację prac na 2021 r. 25 lutego Rada Powiatu Grodziskiego przysłała uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między samorządami dotyczącego pomocy finansowej Gminie Brwinów w ustalonej wcześniej wysokości.

Wszystko wskazuje więc na to, że niebawem podjęte zostaną wszystkie stosowne uchwały i prace projektowe rozpoczną proces przebudowy tego ważnego dla wszystkich mieszkańców skrzyżowania. Ostateczny zakres prac będzie wiadomy po opracowaniu dokumentacji projektowej, jednak jak poinformował nas Burmistrz Arkadiusz Kosiński, układ skrzyżowania będzie bardzo podobny do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego w Kaniach, które niedawno zostało przebudowane. Najprawdopodobniej powstaną więc tu zatoki dla lewoskrętów, przejścia dla pieszych zaś ruch sterowany będzie sygnalizacją świetlną.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: