Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z rozpoczęciem robót budowlanych w zakresie budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w dniach od 27.06.2022 (poniedziałek) do dnia 03.07.2022 (niedziela) na linii WKD zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

 1. Ograniczenia w ww. okresie obejmą tor nr 1M linii kolejowej nr 48 od stacji Podkowa Leśna Główna do przystanku osobowego Milanówek Grudów. W ramach prowadzonej rozbudowy odcinek linii kolejowej nr 48 od stacji Podkowa Leśna Główna do obecnego przystanku osobowego Podkowa Leśna Zachodnia, zlokalizowany w śladzie nowego, drugiego toru, wejdzie w skład linii kolejowej nr 47 – docelowo dwutorowej na całym szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego.
 2. Na odcinku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów w związku z wyłączeniem toru nr 1M, skróceniu ulegną wszystkie pociągi w relacji do/z Milanówka. Pociągi te będą kończyć lub rozpoczynać bieg na stacji Podkowa Leśna Główna.
 3. Pociągi WKD będą kursowały w następujących relacjach podstawowych:
  (a) Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (tam/powrót)
  (b) Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD (tam/powrót)
 4. Zastępcza komunikacja autobusowa zostanie uruchomiona na całej relacji Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów. Szczegóły zawarto w „Specjalnych rozkładach jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważnych w dniach 27.06.2022-03.07.2022”.
 5. UWAGA: w dniach 02-03.07.2022 (sobota-niedziela) w związku z odwołaniem przez inwestora przebudowy stacji Warszawa Zachodnia zapotrzebowania na wyłączenie z ruchu torów nr 1 i nr 2 linii kolejowej WKD, ruch pociągów WKD będzie odbywać się bez ograniczeń do stacji Warszawa Śródmieście WKD, według standardowej organizacji przyjętej do konstrukcji rocznego rozkładu jazdy pociągów. Zastępcza komunikacja autobusowa WKD przewidziana na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście WKD nie zostanie uruchomiona. Przejdź do artykułu na ten temat.
 6. Na stacji Podkowa Leśna Główna dla pasażerów podróżujących pociągami kończącymi lub rozpoczynającymi bieg na stacji Podkowa Leśna Główna zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) WKD obsługującymi trasę Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów. Pojazdy ZKA oznaczone jako „ZA12” będą zatrzymywać się na specjalnie wyznaczonych przystankach autobusowych, zlokalizowanych przy ul. Lotniczej.
 7. Podróżni korzystający z zastępczej komunikacji autobusowej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.
 8. W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości zakupu biletu WKD. Przypominamy, że bilety jednorazowe WKD można zakupić „na zapas” w kasach biletowych, biletomatach oraz punktach ajencyjnych (sklepach, kioskach) na linii WKD.
 9. Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna oraz czas przejazdu zastępczą komunikacją autobusową nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.

ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD

 1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej w dniu 26.06.2022 i ważnych na przejazdy w dniu 27.06.2022 i później:
  (a) całkowicie niewykorzystanych,
  (b) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych
  bez potrącania odstępnego.
 1. Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują:
  (a) kasy biletowe – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
  (b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa (2 piętro); punkt czynny jest od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00, tel. 801 789 405, bok@vectorsoftware.pl – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych.

LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW I STACJI WKD ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

Lp.

Przystanek/stacja WKD

Odpowiadający przystanek autobusowy

1.

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

Podkowa Leśna ul. Lotnicza (przy stacji WKD)

2.

POLESIE

MILANÓWEK TURCZYNEK 01,02: ul. Królewska

3.

MILANÓWEK GRUDÓW

MILANÓWEK GRUDÓW WKD 01,02: ul. Królewska (przy WKD)

LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD ORAZ NAJBLIŻSZE PUNKTY UMOŻLIWIAJĄCE ZAKUP BILETÓW WKD

Lp.

Przystanek zastępczej komunikacji autobusowej

Punkt biletowy

1.

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

kasa biletowa zlokalizowana na stacji Podkowa Leśna Główna WKD
oraz automat biletowy na peronie

2.

POLESIE

automat biletowy na p.o. WKD Polesie

3.

MILANÓWEK GRUDÓW

automat biletowy na p.o. WKD Milanówek Grudów

OKRES OBOWIĄZYWANIA SPECJALNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

Specjalny rozkład jazdy obowiązuje od nocy z niedzieli na poniedziałek – godz. 3:00 (26/27.06.2022), do nocy z niedzieli na poniedziałek – godz. 3:00 (03/04.07.2022).


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w okresie ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu serdecznie przepraszamy.


Do pobrania: specjalny rozkład jazdy pociągów WKD i zastępczej komunikacji autobusowej obowiązujący w dniach 27.06.2022 - 03.07.2022.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: