Ponowne wyłożenie projektu MPZP obszaru "Regulska"

2 sierpnia br. rozpoczeły się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obszaru "Regulska" w Regułach. Do 20 września 2023 r. projekt będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Uwagi można zgłaszać do 6 października br., natomiast dyskusja publiczna odbędzie się 12 września 2023 r. Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Harmonogram konsultacji dotyczących obszaru "Regulska" w Regułach:

  • WYŁOŻENIE PROJKETU - z projektem MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w okresie  od 2 sierpnia do  20 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w Punkcie Informacyjnym na parterze (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w godzinach od poniedziałku do czwartku 9.00-15.30, w piątki w godzinach 9.00-13.30 oraz na stronie internetowej gminy Michałowice - LINK DO PROJKETU
  • DYSKUSJA PUBLICZNA  odbędzie się 12 września (wtorek) o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Michałowice, sala multimedialna (parter);
  • UWAGI DO PROJEKTU MPZP - należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Michałowice  do 6 października 2023 r. (z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy). Uwagi do projektu można składać: w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze); pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; w formie ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@michalowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: