28 września br. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Milanowskie Centrum Usług Społecznych (CUS) i Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL) z przedstawicielami organizacji społecznych, pozarządowych oraz grup nieformalnych w celu podjęcia dyskusji na temat, co CUS może zrobić dla lokalnego sektora pozarządowego i co sektor NGO może zrobić dla miasta i mieszkańców.

Od sierpnia 2021 roku  Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku został przekształcony w Centrum Usług Społecznych. Oprócz zadań z zakresu pomocy społecznej (pomocy materialnej, opiekuńczej i zdrowotnej) CUS podjął zadania organizacji szeroko rozumianych usług społecznych i aktywizacji środowiska lokalnego. Jako jedna z nowych form działalności pojawiło się stanowisko organizatora społeczności lokalnej (m.in. do koordynacji współpracy z organizacjami NGO) oraz fizyczne Miejsce Aktywności Lokalnej. Spotkanie 28 września miało na celu stworzenia płaszczyzny porozumienia pomiędzy tak rozszerzoną działalnością CUS i różnymi podmiotami podejmującymi społeczną aktywność lokalną w zakresie wzajemnego poznania, współpracy i wymiany doświadczeń.

Na zaproszenie pozytywnie zareagowały cztery organizacje (na około 20 zarejestrowanych, jako działające na terenie Milanówka). Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele dwóch wyjątkowo aktywnych organizacji: Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (MU3W) działającego prawie od 18 lat i Towarzystwa T-Art z niewiele krótszym stażem, bardzo młodej Fundacji Przyjaciele Dzieciom z siedzibą w Grodzisku Maz. (istnieje od marca 2022 r) i Milanowskiego Klubu Scrable Matriks o charakterze bardziej klubu sportowego niż organizacji społecznej.

Jest to wynik nie świadczący o zbyt dużym zainteresowaniu NGO merytoryczną współpracą w sytuacji, gdy dużym zainteresowaniem tychże cieszą się konkursy miejskie na dofinansowanie własnych projektów. A szkoda. Prezentacja działalności MAL z siedzibą przy ul. Sosnowej 1C w Milanówku, omówienie obszaru działań organizacji obecnych na spotkaniu, a także uczestnictwo zaproszonych do animacji spotkania przedstawicieli żyrardowskiej Federacji „DziałajMY” (będącej przykładem wspólnego działania wielu podmiotów) i przedstawicielki Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (temat ekonomii społecznej) pokazały, jak ogromny potencjał można wyzwolić przez wzajemne poznanie możliwości, potrzeb i celów. Miejmy nadzieję, że kolejne spotkania inicjowane przez CUS będą wymagały większej sali.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: CUS Milanówek zaprasza do współpracy organizacje społeczne.


To może Cię zainteresować: