Gmina Milanówek otrzymała z Funduszu Solidarnościowego kwotę 3 290 895,66 na budowę „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego” w Milanówku przy ul. Marszałkowskiej. Łączny koszt budowy został oszacowany na kwotę 4 205 381,88, tak więc  kwotę 914 486,27 należało dołożyć ze środków własnych gminy. Podczas LXXI sesji Rady Miasta w dniu 30 września br. radni skreślili z Wieloletniej Prognozy Finansowej tę inwestycję.

Radni uznali, że gmina nie podoła utrzymaniu 2 obiektów: Willi Waleria i Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Wniosek o wykreśleniu inwestycji z Wieloletniej Prognozy Finansowej (2023 r. – 1 461 925,30; 2024 r. – 2 498 236,75;  2025 r. – 245 192,83) złożył radny Krzysztof Wiśniewski. Wniosek poparła radna Janina Moława twierdząc, że uzgodnienie wniosku wyłącznie z MU3W i Związkiem Emerytów i Rencistów jest niemiarodajne, bo przecież ona jest też emerytką. Wniosek poparło 9. radnych, 5. było przeciw, 1 wstrzymał się.

Środki miały być przekazywane Gminie w transzach, w formie dotacji na dany rok budżetowy. Planowane do utworzenia „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Milanówku” miało być przeznaczone dla 20 osób, ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zakładano stworzenie odpowiednich warunków pobytu dziennego dla 18 osób oraz całodobowego dla 2 osób. Centrum miało być samodzielnym dwukondygnacyjnym budynkiem o łącznej powierzchni użytkowej 499,97 m2, składającym się z części dziennej i całodobowej oraz pomieszczeń techniczno-magazynowych.

Czy radni nie mają świadomości starzenia się polskiego społeczeństwa, w tym społeczeństwa milanowskiego i związanymi z wiekiem niepełnosprawnościami? W jaki sposób zamierzają pomóc niepełnosprawnym mieszkańcom Milanówka? Może mają jakieś pomysły, tylko jeszcze ich nie ujawnili. Czy w takiej sytuacji ma nie denerwować mieszkańców fakt, że pamiętają o braku funduszu dla ich podwyższonych diet?

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: