To już trzeci projekt, na który w listopadzie 2020 r Milanówek pozyskał środki zewnętrzne. W sumie 21 544 998 zł. Po Milanowskim Centrum Usług Społecznych - 3 125 000 zł oraz Rewitalizacji willi Waleria i utworzeniu w niej interdyscyplinarnego  miejsca edukacji kulturalnej - 8 041 119 zł, tym razem, na działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” w konkursie POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 Milanówek otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 378 879,91 zł.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 12 210 446,96 zł. Realizację projektu należy więc wspomóc środkami własnymi w kwocie  1 831 567,05 zł.

Jak podaje Burmistrz Piotr Remiszewski na swoim FB, w ramach projektu planuje się m.in: nowe nasadzenia zieleni, zabiegi pielęgnacyjne zieleni istniejącej, opracowanie wcześniej nieistniejących ciągów komunikacyjnych i budowę nowych nawierzchni, montaż elementów małej architektury, budek lęgowych, oświetlenia oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

Projekt obejmuje zagospodarowanie następujących terenów ogólnodostępnych:

 1. Zagospodarowanie skwerów, terenów zielonych i leśnych:
  1. teren znajdujący się na rogu ul. Słowackiego i ul. Zachodniej w Milanówku (skwer);
  2. teren leśny znajdujący się pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Grodeckiego w Milanówku;
  3. teren leśny znajdujący się pomiędzy ul. Piaski i ul. Parkową w Milanówku;
  4. nasadzenia zieleni izolacyjnej w Milanówku: teren przy przepompowni przy ul. Rososzańskiej, teren SUW przy ulicy Długiej, teren SUW przy ulicy Zachodniej, teren SUW przy ulicy Kościuszki.
 2. 2. Zagospodarowanie terenów wokół wili Turczynek i willi Waleria
 3. Nasadzenia zieleni przyulicznej: ul. Krasińskiego, ul. Żytnia, ul. Przyszłości, ul. Krakowska, ul. Herberta, ul. Prosta, ul. Kościuszki, ul. Chrzanowska, ul. Grodeckiego, ul. Parkowa, skrzyżowanie ul. Staszica i ul. Królewskiej, ul. Krótka.
 4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Centrum Miasta
  Plac Starzyńskiego, Skwer Bienia – skwer dla seniora, Skwer Ossendowskiego, Skwer Wdowiaka – skwer dla młodzieży, teren przy ulicy Smoleńskiego, ulica Smoleńskiego i Dębowa, ulica Grudowska.

Gratulujemy kolejnego sukcesu.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: