„Koperta Życia” to ogólnopolska kampania, do udziału w której zachęca się osoby starsze, zwłaszcza przewlekle chore. Akcja ma ułatwić ratownikom medycznym dostęp do ważnych informacji o pacjencie w razie konieczności udzielenia pomocy medycznej.

Brwinowska Straż Miejska zaangażowała się w rozpowszechnianie ogólnopolskiej akcji „Koperta Życia”. Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do niezbędnych informacji o pacjencie, w przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia. Akcja jest skierowana do seniorów zamieszkujących gminę Brwinów. Czym jest koperta życia i co jest takiego niezwykłego w tej akcji, wyjaśnia Izabela Koźbiał komendant Straży Miejskiej. – „Koperta Życia” to specjalnie przygotowane opakowanie wykonane ze sztucznego tworzywa, zamykane na zatrzask, zawierające ulotkę, magnes na lodówkę z numerem telefonu alarmowego 112 i druk – kartę informacyjną – w której należy podać najważniejsze dane dotyczące m.in. stanu zdrowia jej posiadacza. 

W karcie należy wskazać dane osobowe właściciela, numer telefonu do kontaktu do bliskiej osoby oraz podstawowe informacje o stanie zdrowia, o obecnych i przebytych chorobach, przyjmowanych lekach i ewentualnych uczuleniach. Dane zamieszczone w formularzu może potwierdzić lekarz, nie ma jednak takiej konieczności. Po wypełnieniu kartę należy włożyć do opakowania, zamknąć i umieścić w ogólnie dostępnym miejscu – najlepiej w lodówce, bo jest to urządzenie łatwe do odnalezienia w każdym domu/mieszkaniu. Miejsce przechowania należy oznaczyć magnesem dołączonym do zestawu. Takie oznakowanie umożliwi służbom medycznym oraz innym służbom w razie wypadku lub zasłabnięcia, szybki dostęp do informacji o poszkodowanym. 

„Koperta Życia” to akcja, do której zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Jej celem jest uświadomienie seniorom i ich bliskim znaczenia posiadania w miejscu ogólnie dostępnym, informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta, dzięki którym możliwa będzie szybsza diagnoza oraz zastosowanie właściwego i odpowiedniego leczenia. 

Przygotowane dla seniorów zestawy już czekają w siedzibie Straży Miejskiej – osoba zainteresowana bądź jej bliscy mogą odebrać specjalną kopertę bezpośrednio w dyżurce przy ul. Grodziskiej 12. – Funkcjonariusze straży miejskiej rozdający zestawy w razie potrzeby będą udzielali instruktażu, jak wypełnić i przechowywać kartę informacyjną – powiedziała komendant. Wypełniona karta jest ważna przez jeden rok, ale dane w razie jakiejkolwiek zmiany należy aktualizować na bieżąco.

„Koperta Życia” jest przeznaczona wyłącznie dla służb medycznych i ratowniczych – podkreśla Izabela Koźbiał – nie ma potrzeby jej udostępniania osobom postronnym. Wspólna troska o zdrowie ma pomóc w budowaniu bezpieczeństwa seniorów – zainteresujmy się naszymi seniorami i zadbajmy o to, aby posiadali swoje „Koperty Życia” – dodaje na zakończenie komendant. 

Wzór jak wypełnić formularz jest dostępny na stronie https://kopertazycia.pl/wypelnianie/jak-wypelnic. Instrukcji można także wysłuchać telefonicznie pod nr. tel.: 531 112 112, po połączeniu należy wybrać 1. 
 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: