W czwartek, 5 grudnia 2019 r, na polecenie Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka Janiny Moławy, Biuro Rady wysłało jedynie części radnym pismo Wojewody Mazowieckiego zawierające rozstrzygnięcia, ważne dla wszystkich radnych. Czy radni nie znając tych rozstrzygnięć mogą świadomie podejmować decyzje, zgodne z obowiązującym prawem? Czym kierowała się Przewodnicząca Rady ukrywając przed niektórymi radnymi rozstrzygnięcie Wojewody? Czy radni, którzy w pierwszej kolejności otrzymali pismo, akceptują takie postępowanie Przewodniczącej Rady Janiny Moławy? Mam nadzieję, że odpowiedzi na postawione tu pytania usłyszymy na najbliższej sesji Rady Miasta.

Dla przypomnienia czego dotyczy rozstrzygnięcie, podajemy poniżej kilka faktów:

  1. Grupa Społeczna Łąkowa, której wielu członków działa w sferze kultury, zaniepokojona brakiem bazy materialnej umożliwiającej realizację projektów kulturalnych, zwróciła się do Rady Miasta z pismem (3 lipca br) polemizującym ze stanowiskiem Rady Miasta negującym potrzebę zakupu budynku przy ul. Łąkowej, na cele działalności kulturalnej.
  2. Brak odpowiedzi na pismo ze strony Rady Miasta spowodował wysłanie skargi do Wojewody (13 sierpnia br), na bezczynność Rady Miasta.
  3. W piśmie z dnia 30 września 2019 r., skierowanym do Grupy Społecznej Łąkowa, Wojewoda Mazowiecki uznał zasadność skargi.
  4. Pismem z dnia 28 października br. kilkoro radnych Rady Miasta Milanówka wystąpiło z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o zmianę stanowiska prawnego z uwagi, jak napisali, na jego sprzeczność z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Odpowiedzią na złożony wniosek jest załączone pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2019 r, podtrzymujące poprzednią decyzję, a ponadto podkreślające, że Rada Miasta ma odpowiadać na każde pismo podmiotu zewnętrznego, a więc i mieszkańca, po podjęciu  uchwały, stanowiska lub wniosku. Obecna praktyka Rady Miasta świadczy o całkowitym lekceważeniu mieszkańców i nie odpowiadaniu na ich pisma. Temu tematowi poświęcimy odrębny artykuł.
  6. Pismo Wojewody z dnia 28 listopada, na prywatne adresy poczty radnych, mimo iż radni dysponują adresami służbowymi - imię.nazwisko@rada.milanowek.pl, zostało wysłane o godz.11:25 jedynie radnym, którzy podpisali się pod wnioskiem z dnia 28 października br. (Janina Moława, Jolanta Nowakowska, Piotr Napłoszek, Krzysztof Wiśniewski, Witold Mossakowski, Waldemar Parol, Karolina Białecka, Mateusz Konopka, Jaromir Chojecki). Dopiero po interwencji Sekretarza Piotra Iwickiego powyższe pismo zostało przesłane przez Biuro Rady o godz.13:03  - wszystkim radnym.

Szczególnej uwadze mieszkańców polecamy 3 ostatnie akapity załączonego pisma Wojewody Mazowieckiego.

Uwaga: załacznik otwiera się po kliknięciu w podkreślony czerwony tekst załączone pismo... w pkt.5

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: