Nie chcą inwestycji. Chcą więcej kasy dla siebie!!!

W dobie kryzysu, kiedy ogranicza się pieniądze na inwestycje (np. na budynek dla OSP, co może spowodować utratę zewnętrznej dotacji w wysokości 13 mln. zł), milanowscy radni na sesji, która odbyła się w środę, 25 sierpnia br. przegłosowali podwyższenie swoich diet, uzależniając wysokość ich od kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Podobno są bardzo przepracowani.

Radca prawny Urzędu Miasta, w opinii wydanej do projektu uchwały radnych w sprawie diet, który wpłynął do Biura Rady w dniu 18 lipca 2022 napisał, że wojewoda mazowiecki w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia  13 stycznia br. zakwestionował sposób ryczałtowego ustalania wysokości diet radnych. Zakwestionowana uchwała dotyczyła radnych Rady Miasta w Siedlcach. Zgodnie z przepisami art. 25 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym, dieta winna zachować charakter rekompensacyjny, a nie przyjmować charakteru stałego miesięcznego wynagrodzenia.

Za podjęciem uchwały głosowali: J. Chojecki, J. Moława, W. Mossakowski, J. Nowakowska, W. Parol, R. Pawłowska, K. Wiśniewski.

Wstrzymały się od głosu dwie radne: H. Młynarska i B. Osiadacz.

Czwórka radnych była przeciw: K. Białecka, E. Galińska,(w poprzednim roku wystąpiła z wnioskiem o obniżenie diet radnym) P. Napłoszek, K. Ołpiński. (można okazać wspaniałomyślność, jeżeli wiadomo, że radni za uchwałą oddadzą 7 głosów – uwaga dotyczy radnej K. Białeckiej i przewodniczącego Rady Miasta).

Dwóch radnych nie brało udziału w sesji (K. Bialik, H. Jarek).

Tak więc przewodniczący Rady Miasta i wiceprzewodniczący p.o. przewodniczącego dostanie 2415,72; wiceprzewodniczący – 2254,67;  przewodniczący komisji i komisji doraźnej – 2093,62; radny członek Komisji Rewizyjnej – 1932,58; pozostali radni – 1610,48.

Korzystając z uwagi, którą na projekt uchwały naniosła była już skarbnik Bożena Sehn (przeszła na emeryturę), w tym roku należy tę pozycję budżetową zwiększyć o 283 tys. zł, zaś w przyszłym roku na diety radnych przewidzieć kwotę 463 tys. zł.

A potem trwa wielominutowa dyskusja nad zakupem namiotu dla Obrony Cywilnej za 20 tys. zł. i to zarówno na Komisji Budżetu i Inwestycji jak i na sesji, który może być wykorzystywany zarówno podczas pożaru, kiedy szybko należy gdzieś ulokować pogorzelców jak i w wielu innych sytuacjach, np. dla uciekinierów z Ukrainy. Dobrze, że wniosek radnego K. Wiśniewskiego o rezygnacji z zakupu - nie przeszedł. Czy Państwa ta sytuacja nie śmieszy? A może inne słowo bardziej scharakteryzuje zaistniałą sytuację?

Projekt uchwały dotyczącej wysokości diet radnych i opinię radcy prawnego znajdą Państwo https://www.milanowek.pl/images/aa_projekty_uchwal/2022/LXVIII_sesja_rmm/diety_radnych/Proj.uchw.dietyRMM_z_opinia_Skarbnika.pdf.

Bezpośrednio po projekcie znajduje się opinia radcy prawnego. Zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały i opinią radcy prawnego. Ciekawa lektura.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: