Powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.

To fragment ślubowania złożonego przez Jerzego Wysockiego podczas II sesji VI Kadencji Rady Miasta Milanówka. Złożonym ślubowaniem, odbiorem zaświadczenia o wyborze od Grzegorza Lewandowskiego - Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej oraz krótkim wystąpieniem programowym - Jerzy Wysocki rozpoczął  13. rok sprawowania funkcji burmistrza Milanówka.
W swoim wystąpieniu burmistrz podziękował wszystkim, „którzy wzięli udział w wyborach, wyrażając w ten sposób pośrednio troskę o dobro naszego miasta”. Tym, którzy głosowali na niego obiecał, „że bez wątpliwości będzie pracował nad tym, by tego zaufania nie zawieść”. Przyznał szczerze, że wyborcy zweryfikowali jego plany. -
- "Wszystkie wnioski zgłoszone w czasie kampanii wyborczej przyjmuję z pokorą… Wprawdzie „Milanówek Dziś i Jutro”, który reprezentuję, nie ma większości w radzie, ale przeanalizowałem programy wyborcze wszystkich komitetów reprezentowanych w radzie i stwierdziłem, że wiele planów jest zbieżnych i dlatego patrzę na współpracę z radą z optymizmem, wierząc w to, że o wszystkim będzie można spokojnie i rzeczowo rozmawiać i  że będą owoce tej współpracy” - powiedział.
W dalszej części wystąpienia burmistrz poinformował, że w najbliższym czasie trzeba będzie zająć się przyjęciem budżetu na 2011 rok, opracowaniem wieloletniego planu finansowego, weryfikacją wieloletniego planu inwestycyjnego, a także pilnie podjąć decyzję w sprawie obwodnicy Milanówka i zespołu willowego Turczynek.
Nie ukrywał, że „czekają nas trudne czasy, gdyż nie mamy dobrych prognoz odnośnie naszych dochodów”.
Kończąc swoje wystąpienie, burmistrz podkreślił, że mimo wszystko patrzy w przyszłość z optymizmem.
Po wystąpieniu burmistrza radni podjęli uchwałę o utrzymaniu wynagrodzenia burmistrza na dotychczasowym poziomie, przy jednym głosie wstrzymującym się.
Sesja odbyła się w sali Teatru Letniego. Niestety, na sesję przybyło niewielu mieszkańców. Ciekawostką jest fakt, że sesja była filmowana przez telewizję niemiecką, zainteresowaną udziałem kobiet we władzach samorządowych. Myślę, patrząc na sfeminizowaną radę Milanówka (11 kobiet, 4 mężczyzn), że  Niemcy mogą wyciągnąć błędne wnioski.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: