We wtorek, 30 listopada, odbyła się pierwsza Sesja Rady Milanówka IV kadencji. Przewodniczący Komisji Wyborczej wręczył radnym zaświadczenia potwierdzające ich wybór, radni złożyli ślubowanie, a następnie dokonali wyboru przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących, ustalili że w ramach rady będzie funkcjonować taka sama ilość komisji i o tym samym zakresie działania jak w poprzedniej kadencji oraz dokonali wyboru ich składu.

Wyniki głosowania radnych przedstawiają się następująco:
  • Przewodniczący Rady – Maria Sobczak (Zawsze Milanówek)
  • 2 Wiceprzewodniczących: Włodzimierz Starościak (Milanówek Dziś i Jutro), Karol Wójcik (Razem dla Milanówka)
  • Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca Katarzyna Słowik (Razem dla Milanówka),Ewa Galińska, Aleksandra Krystek, Hanna Młynarska, Maria Swolkień-Osiecka
  • Komisja Budżetu i Inwestycji: Przewodnicząca Bożena Utrata (Milanówek Dziś i Jutro), Ewa Galińska, Maria Sobczak, Małgorzata Trąbińska, Barbara Wiśniewska, Wojciech Wlazło
  • Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Przewodniczący Karol Wójcik (Razem dla Milanówka), Ewa Kubek, Aleksandra Krystek, Hanna Młynarska, Bożena Osiadacz, Waldemar Parol, Katarzyna Słowik, Małgorzata Trębińska, Bożena Utrata, Barbara Wiśniewski, Wojciech Wlazło
  • Komisja Edukacji: Przewodnicząca Aleksandra Krystek (Wspólny Milanówek), Ewa Kubek, Bożena Osiadacz, Maria Sobczak, Maria Swolkień-Osiecka
  • Komisja Kultury: Przewodnicząca Maria Swolkień-Osiecka (Razem dla Milanówka), Katarzyna Słowik, Włodzimierz Starościak, Małgorzata Trębińska, Karol Wójcik
  • Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu: Przewodniczący Włodzimierz Starościak (Milanówek Dziś i Jutro), Bożena Osiadacz, Waldemar Parol, Maria Sobczak
  • Komisja Nazewnictwa: Przewodniczący Ewa Kubek (Zawsze Milanówek) , Hanna Młynarska, Barbara Wiśniewska, Karol Wójcik
Wyraźnie widać, że powstała koalicja radnych: Razem dla Milanówka (4), Zawsze Milanówek (3) i Wspólny Milanówek (1). Koalicjanci dysponują 8 głosami, Milanówek Dziś i Jutro - 7 głosami. To zupełnie nowa sytuacja, bowiem przez ostatnie 2 kadencje Milanówek Dziś i Jutro miał w Radzie Miasta zdecydowaną przewagę. Czy ten układ sił się utrzyma? Czas pokaże.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: