W ramach ogólnopolskiej akcji Archiwa Rodzinne Niepodległej, Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej wraz z oddziałem Archiwum Państwowego w Grodzisku Maz. i Miejską Biblioteką Publiczną w Milanówku, zorganizowały w dniu 30 września konferencję  połączoną z warsztatami, wystawami i zwiedzaniem Archiwum.

Obektywna Gazeta Internetowa była partnerem medialnym tego wydarzenia. Pełen, bardzo ciekawy, program oraz cele konferencji jest dostępny na naszych stronach. Poniżej krótki opis przebiegu konferencji.

Na wstępie Jolanta Louchin – z-ca dyrektora Archiwum Państwowego  w Warszawie przywitała uczestników. Wśród gości byli między innymi: Joanna Giersz – autorka książki o Witaczkach, Honorata Kuraszkiewicz – prezes Stowarzyszenia Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego, Barbara Żbikowska – córka państwa Koreywów, których świadectwo pomocy udzielanej Żydom przez Witaczków w czasie wojny znalazło się dzięki niej w zbiorach Archiwum Akt Nowych.

Mówiąc o roli,  jaką w dokumentowaniu historii odgrywają zbiory rodzinne udostępniane przez indywidualne osoby czy stowarzyszenia, pani Louchin zwróciła szczególną uwagę na zbiór dokumentów dotyczących rodziny Witaczków, którego fragmenty prezentowała w Gazecie Obiektywnej już w sześciu kolejnych artykułach.

Konferencja składała się z trzech podstawowych prelekcji:

  1. powstanie zasobów dokumentów kadrowych, płacowych, produkcyjnych i innych dotyczących Centralnej Stacji Doświadczalnej Jedwabniczej w Milanówku  i Zakładów Jedwabniczych od lat 30-tych  aż do  lat 60-tych ub. wieku, zgromadzonych w oddziale ­‑ Marta Goroch, kierownik oddziału grodziskim Archiwum Państwowego  w Warszawie,
  2. Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku,  jego zbiory i wkład mieszkańców w ich tworzeniu ‑ Elżbieta Abramczuk-Kalinowska, dyrektor Biblioteki,
  3. przechowywanie papierowych dokumentów w warunkach amatorskich, popełniane błędy, profesjonalne prace konserwatorskie  - Anna Bogdali-Balicka ekspert konserwacji papieru, która udzielała również porad konserwatorskich dla rodzinnych archiwistów.

Konferencji towarzyszyła wystawa "Milanówek w fotografii mieszkańców", prezentacja dokumentów z okresu międzywojennego oraz II wojny światowej, uzyskanych z rąk prywatnych takich jak: "Zbiór rodziny Witaczków 1944-1952"; "Zbiór Zofii Żóławskiej" oraz z zespołu dokumentów "Centralna Doświadczalna Stacja Jedwabnicza w Milanówku".

Chętni, mogli przyjrzeć się pracy konserwatorów dokumentów i zwiedzić Archiwum. Dobrze się stało, że wśród zainteresowanych konferencją była liczna grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Jak zostać Rodzinnym Archiwistą?


To może Cię zainteresować: