13 września godz. 12.15, przed cmentarzem gromadzą się mieszkańcy Milanówka, oraz Ci, którzy tu nie mieszkają, ale na cmentarzu mają swoich bliskich. Formuje się procesja, a w niej poczty sztandarowe wielu organizacji, kombatanci, harcerze, żołnierze z jednostki wojskowej w Książnicach, władze miasta i powiatu.

Nim wyruszy procesja do ołtarza polowego, ustawionego na nowej, jeszcze nie wykorzystywanej części cmentarza, dziekan dekanatu grodziskiego ks. Eugeniusz Dziedzic święci nową bramę cmentarną.

Mszy polowej, podczas której ma miejsce poświęcenie nowej części cmentarza, przewodniczy ks. Eugeniusz Dziedzic, zaś koncelebrantami są proboszczowie obu milanowskich parafii: św. Jadwigi Śląskiej ks. Stanisław Golba i Matki Bożej Bolesnej ks. Jan Mężyński.

Po mszy świętej, burmistrz Jerzy Wysocki przypomina historię cmentarza oraz dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że cmentarz posiada nowe tereny, które jak się przewiduje wystarczą na pochówki na najbliższe 30 lat. Dziękuje również tym, którzy uczestniczyli przy realizacji inwestycji na terenie cmentarza, a także poświęcili 2 lata swojego życie na zebranie dokumentów niezbędnych do opracowania publikacji „Cmentarz w Milanówku - Przewodnik biograficzny”. W swej wypowiedzi Burmistrz podkreśla bardzo dobrą współpracę z parafią św. Jadwigi Śląskiej. Na tę dobrą współpracę, tym razem z władzami miasta, zwraca uwagę w swym przemówieniu ks. Stanisław Golba.

Następnie pozdrowienia od Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, który nie mógł wziąć udziału w uroczystości, przekazuje Jan Kossakowski, Dyrektor Fundacji Kos. Po nim zabiera głos Przewodniczący Środowiska Mielizna AK – Jan Szolc.

Publikację „Cmentarz w Milanówku” wydaną przez Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku przedstawiła Dyrektor Archiwum Jolanta Louchin. Pięknie wydana publikacja „Cmentarz w Milanówku” oraz bardzo interesujący album „Milanówek w dokumencie i fotografii” wydany również przez Archiwum, były do nabycia w na cmentarzu.

Uroczystość kończy apel poległych, salwa honorowa i złożenie kwiatów na grobach żołnierzy września.

Jak powiedział w swym przemówieniu ks. Stanisław Golba, to właśnie śmierć tych żołnierzy skruszyła opór mieszkańców Milanówka, sprzeciwiających się powstaniu cmentarza w pobliżu swych domów.

Milanówek początkowo nie miał cmentarza, a zmarłych chowano na cmentarzach w Grodzisku Mazowieckim, Brwinowie i Żukowie. Starania dotyczące założenia milanowskiego cmentarza trwały od 1928 roku. W 1929 roku zakupiono 3 działki gruntu o łącznej powierzchni 21030m. Pierwsze ofiary wojny w Milanówku pochowano 9 września 1939 r. Po wygaśnięciu protestów mieszkańców otrzymano oficjalne zezwolenie na poświęcenie cmentarza, które miało miejsce 23 października 1939 r . Później jeszcze czterokrotnie dokonywano zakupu działek w celu niezbędnego powiększenia cmentarza. Ostatnie zakupy, podobnie jak inwestycje na cmentarzu, są realizowane wspólnie przez parafię św. Jadwigi Śląskiej i miasto.

Podziękowania należą się organizatorom uroczystości, którzy zapewnili oprawę muzyczną mszy św, dobre nagłośnienie, dużo miejsc siedzących, zaś harcerzom – ratownikom za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników uroczystości, szczególnie osób starszych.
Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: 70-lecie cmentarza parafialnego w Milanówku


To może Cię zainteresować: