W dniu 11 listopada, o godz.15:00, w Starym Kinie rozpoczęła się uroczystość, na którą wielu mieszkańców Milanówka czekało 4 lata – wręczenie Milanowskiego Liścia Dębu mieszkańcom, którzy wyróżnili się działaniem społecznym na rzecz Milanówka i milanowskiej społeczności. Poza tym wręczono: 2 stypendia edukacyjne, 10 stypendiów sportowych i 5 nagród sportowych dla zawodników różnych dyscyplin oraz 2 nagrody sportowe dla trenerów. W trakcie uroczystości usłyszeliśmy kilka utworów muzyki klasycznej, w wykonaniu duetu skrzypcowego: Magdalena Skwierczyńska i Dobromir Lesiak.

Milanowski Liść Dębu jest wyróżnieniem prestiżowym (statuetka, certyfikat i miniaturka liścia dębu), nie związanym z żadną gratyfikacją finansową. Zgodnie z obowiązującym regulaminem wyróżnienie przyznaje Burmistrz, po zasięgnięciu opinii Kapituły (laureaci i przedstawiciele organizacji wyróżnionych w latach ubiegłych). W XIII edycji laureatkami zostały 3 panie:

  • Helena Czyżewicz - mieszkanka Milanówka od ponad 90 lat. W czasie wojny zaangażowana w działalność konspiracyjną w „Szarych Szeregach” i Wojskowej Służbie Kobiet ZWZ – AK Ośrodek „Mielizna” – ps. „Teresa”, przydzielona do 52 plutonu AK i do Komendy Obwodu „Bażant”. Wykonywała zadania łączniczki. Była również zaangażowana w kolportaż prasy podziemnej. W czasie okupacji niemieckiej i po Powstaniu Warszawskim jej dom był miejscem schronienia dla wielu osób. Aktywnie uczestniczyła w pracach organizacyjnych przy powołaniu Środowiska „Mielizna” Milanówek Światowego Związku Żołnierzy AK oraz uroczystościach państwowych i lokalnych w Milanówku i okolicy. Odznaczona: Medalem Wojska (1948), Krzyżem Partyzanckim (1974), Krzyżem AK (Londyn 1981), Odznaką za Akcję Burza (1994) oraz Odznaką Weterana Walk o Niepodległość (1996).
  • Anna Kuldanek - wiceprezes Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej, jednej z bardziej aktywnych organizacji pozarządowych w Milanówku. Organizatorka, wraz z rodziną, a przede wszystkim z mężem Tadeuszem, wielu imprez i wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, w tym: obchodów 100-lecia Gimnazjum i Liceum w Milanówku, wydarzenia „100 lat w Milanówku”, kącika pamięci poświęconego Feliksowi Dzierżanowskiemu w Liceum Ogólnokształcącym przy Piasta, corocznych uroczystości rocznicowych poświęconych Michałowi Lasockiemu, lekcji historii i lekcji muzealnych prowadzonych we własnym domu i ogrodzie (miniatury obiektów zabytkowych) oraz w szkołach, udział w Festiwalu Otwarte Ogrody, współautorka ostatnio wydanego albumu „100 lat Gminy Milanówek 1919 – 2019”
  • Honorata Kuraszkiewicz – prezes istniejącego od 2002 r. Stowarzyszenia Kuźnia Milanowska, działającego w szeroko pojętej sferze edukacji. Stowarzyszenie wspiera też potrzebujących, corocznie organizując bale charytatywne. W trakcie ubiegłorocznego balu „Rada Polonii Świata” odznaczyła Honoratę Kuraszkiewicz Medalem Paderewskiego, za szerzenie kultury polskiej. Stowarzyszenie współdziałało przy organizacji Biennale Malarstwa na Jedwabiu w 2014 r, a Honorata Kuraszkiewicz wkrótce rozpoczęła działania na rzecz utworzenia w Milanówku Muzeum Jedwabnictwa. Efektem tych działań było powstanie w 2014 r Stowarzyszenia Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego (MJM). MJM zbiera dokumenty, relacje byłych pracowników, obiekty muzealne, organizuje wystawy, propaguje dokonania rodzeństwa Witaczków. Efektem działania Stowarzyszenia jest między innymi: Jedwabny Szlak, Mural upamiętniający Witaczków.

To oczywiście skrót dokonań wyróżnionych pań.

Następnie przystąpiono do wręczania stypendiów: edukacyjnych i sportowych oraz nagród sportowych. Tu lista nagrodzonych jest znacznie dłuższa, dlatego też wymienimy nazwiska, a opis sukcesów nagrodzonych znajdą Państwo w załączniku. W tym przypadku decyzję o przyznaniu stypendium lub nagrody podejmuje również Burmistrz, po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej powołanej do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o stypendia i nagrody za szczególne osiągnięcia: edukacyjne, artystyczne i sportowe. Komisja również sugeruje wysokość przyznanego stypendium lub nagrody. W składzie Komisji w tym roku było 2 przedstawicieli Burmistrza i 2 przedstawicieli Rady Miasta: Bożena Ciesielka (przewodnicząca) i Katarzyna Stelmach oraz Marzena Osiadacz i Kamil Bialik.

W pierwszej kolejności 2 stypendia edukacyjne wręczono wybitnie uzdolnionym braciom: Michałowi i Szymonowi Duchniewiczom.

Następnie wręczono stypendia sportowe. Otrzymali je: Zuzanna Haber i Michał Sieńko (jeździectwo); Alicja Federewska, Michał Staszkiewicz, Igor Masalski, Mateusz Śliwka, Joanna Hajduk, Rafał Skrzydlewski, Krzysztof Jankowski (łyżwiarstwo szybkie); Barbara Burlewicz (lekka atletyka, skok wzwyż). Należy zaznaczyć, że 6 zawodników uprawiających łyżwiarstwo szybkie reprezentuje barwy Uczniowskiego Klubu Sportowego „3”.

Wręczono również nagrody sportowe zawodnikom: Natalii Napłoszek (łyżwiarstwo szybkie) i z inicjatywy Burmistrza: Ewelinie Kozerskiej i Michałowi Kopaczowi (łyżwiarstwo szybkie), Stanisławowi Włodarczykowi (kajakarstwo) oraz Zuzannie Sudak (triathhlon), ale również Joannie Staszkiewicz i Arturowi Parchanowi – trenerom łyżwiarstwa szybkiego w UKS „3”.

Nie wszyscy nagrodzeni byli obecni na uroczystości.

Uroczystość prowadził Sekretarz – Piotr Iwicki.

Na zakończenie kilka słów na temat tytułu artykułu. Cieszy, że Burmistrz Piotr Remiszewski wsłuchuje się w to, czego oczekują mieszkańcy. Efektem tego, poza uroczystością, której poświęciliśmy ten artykuł i przyznaniem wyróżnienia Milanowski Liść Dębu, były między innymi: uroczystość wigilijna, uruchomienie basenu, organizacja Dnia Milanówka. Na propozycje składane Radzie Miasta na piśmie, nie można doczekać się nawet odpowiedzi.

101. rocznica niepodległości, obchodzona w roku 100-lecia Gminy Milanówek, byłaby świetną okazją do wręczenia zasłużonym mieszkańcom tytułu Honorowy Obywatel Miasta Milanówka. Decyzję w sprawie nadania tego tytułu, zgodnie z ustawą samorządową – podejmuje Rada Miasta. Tytuł nie był nadawany od 2014 r.  Czyżby Rada Miasta obecnej kadencji uznała, że nikt nie jest godzien tego tytułu? To w jakim celu, po uzgodnieniu z Przewodniczącą Rady,  uruchomiono zbieranie wniosków od mieszkańców? https://milanowek.pl/strefa-mieszkanca/urzad-miasta/aktualnosci/12578-wybierz-honorowego-obywatela-miasta-milanowka Może, poza traceniem energii na toczenie wojenek, warto zostawić jej trochę na zajęcie się ważnymi sprawami tego Miasta.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Kolejny krok w kierunku normalności


To może Cię zainteresować: