Do wigilijnego stołu zasiadamy w wielu milanowskim domach, wieczorem, 24 grudnia. Wcześniej  wigilijne spotkania organizowane są przez zakłady pracy i organizacje pozarządowe. W Milanówku jest również spotkanie wigilijne, na które zapraszane są osoby samotne i te, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Redakcja  była zaproszona na 3 spotkania wigilijne i ich atmosferę spróbujemy Państwu przybliżyć.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizował spotkanie wigilijne 12 grudnia, o godz.12.00, w świątecznie udekorowanej sali Teatru Letniego.  Na spotkanie przybyło ponad 200 osób, z liczącego 350 osób milanowskiego oddziału tego związku. Dla wszystkich były miejsca przy ładnie udekorowanych stołach zastawionych wigilijnymi potrawami.

Pani Anna Janowska powitała zgromadzonych, złożyła życzenia świąteczne i noworoczne oraz zapowiedziała koncert chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Grodziska Mazowieckiego. Po kilkudziesięciu minutowym występie chóru, który śpiewał kolędy i pastorałki oraz złożył zebranym „życzenia z humorem”, ksiądz prałat Zbigniew Szysz z parafii św. Jadwigi Śląskiej poświęcił wigilijne opłatki. Przewodnicząca Rady Maria Sobczak i Burmistrz Jerzy Wysocki złożyli zebranym życzenia. Życzenia składali sobie również zebrani.

Liczny udział członków związku, miła atmosfera widoczna szczególnie podczas dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń, świetna współpraca osób zaangażowanych w organizację spotkania świadczą o tym, że  milanowscy emeryci dowodzeni przez Przewodniczącą Zarządu Annę Janowską trudne chwile, po odejściu poprzedniej przewodniczącej - mają już za sobą.

Wigilia dla osób samotnych i potrzebujących, organizowana już dwudziesty raz, a zainicjowana przez Danutę Kijewską z Fundacji Homo Domini, odbyła się 19 grudnia o godz.15.00 w odpowiednio przygotowanej i udekorowanej Hali Sportowej ZSG nr 3. Organizatorami wigilii byli w tym roku: OPS, Caritas, Fundacja Homo Homini oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i uzależnień. Organizacji wigilii patronował Burmistrz Jerzy Wysocki.

Wigilijne spotkanie rozpoczęła Kierownik OPS Elżbieta Ciesielska, witając wszystkich zebranych i dziękując współorganizatorom, sponsorom i Dyrektorowi ZSG nr 3 Krzysztofowi Filipiakowi. Burmistrz serdecznie powitał proboszczów obu milanowskich parafii ks. Stanisława Golbę i ks. Jana Mężyńskiego, informując, że ks. Jan Mężyński, proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej, został dziekanem dekanatu brwinowskiego. Powitał również chór Lacrimosa z parafii Matki Bożej Bolesnej oraz przedstawicielki obu milanowskich zakonów.

Następnie Przewodnicząca Rady Miasta Maria Sobczak i Burmistrz Jerzy Wysocki złożyli zebranym życzenia świąteczne i noworoczne oraz podziękowali Danucie Kijewskiej z Fundacji Homo Homini za 20–letni trud przy organizowaniu wigilii, wręczając jej dyplom uznania i kwiaty.

Po części oficjalnej ks. Stanisław Golba odczytał ewangelię wg św. Łukasza i poświęcił opłatki, którymi dzielili się zebrani, składając sobie życzenia.

Następnie Pani Danuta Kijewska podziękowała za wyrazy uznania. Stwierdziła, że działała z potrzeby serca, nie licząc na uhonorowanie. - Milanowskie  spotkania wigilijne są organizowane już 20 lat, dzięki życzliwości władz i sponsorów. Próbuję wszystkim uzmysłowić, że tę tradycję warto kontynuować. Do zobaczenia w przyszłym roku – powiedziała. Na zakończenie podziękowała milanowskim i warszawskim harcerzom,  wspierającym organizatorów.

Bardzo miłym akcentem był świetny występ chóru Lacrimosa z parafii Matki Bożej Bolesnej, który razem z zebranymi śpiewał piękne, polskie kolędy.
Na wigilijne spotkanie przybyło 220 osób, o 80 mniej niż zakładali organizatorzy, którzy zamówili catering na 300 osób. Na stołach było dużo smacznych, wigilijnych potraw. Podopieczni OPS otrzymali świąteczne paczki, zaś wszyscy zebrani mogli brać wszystko, co było im potrzebne z paczek, którymi dysponowali harcerze, a w których znajdowały się różne rzeczy przekazane przez sponsorów. W wigilijnym spotkaniu wzięło udział wielu milanowskich radnych.

Na ekumeniczną wigilię, zorganizowaną w czwartek, 20 grudnia o godz. 17.00, w pięknie udekorowanej sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej, zaprosił swoich słuchaczy Milanowski Uniwersytety Trzeciego Wieku. Przybyło ponad 80 „studentów” uniwersytetu. Prawie każdy przyniósł coś ze sobą i stawiał na wspólnych, ustawionych w podkowę stołach.

Zebranych powitała Prezes MU3W Dominika Inkielman, składając wszystkim życzenia świąteczne i przekazując „Receptę na Udany Rok”, otrzymaną od  Małgosi Białowąs, której treść zamieszczamy pod artykułem. Zapowiedziała również prezenty, które otrzyma każdy, wychodząc ze spotkania. Życzenia zebranym przekazała także Przewodnicząca Rady Miasta Maria Sobczak i Burmistrz Jerzy Wysocki.

Po modlitwie i dość długiej nauce dotyczącej zgody narodowej, wygłoszonej przez księdza prałata Zbigniewa Szysza z kościoła św. Jadwigi Śląskiej, mieliśmy okazję wysłuchać drugiej nauki, tym razem wygłoszonej przez pastora Mirosława Karaudę, zwierzchnika Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Nie sposób przytoczyć całej nauki, zacytuję więc z niej 3 zdania, mając świadomość, że jest to mój subiektywny wybór. - Syn Boży nauczył nas, czym jest przebaczenie, czym jest prawdziwa miłość i prawdziwe człowieczeństwo… Dobrze byśmy mieli świadomość, jaka jest intencja wigilijnego spotkania… Kościół Adwentystów Dnia Siódmego życzy Państwu, byśmy byli dobrzy dla siebie – mówił pastor Mirosław Karauda. Po nauce, pastor przekazał informacje o wigilijnych zwyczajach adwentystów. Podkreślił, że nie ma takiej obfitości jedzenia, gdyż hołdują zasadzie wstawania od stołu z niepełnym żołądkiem, że prezenty są skromniejsze i nie ma zwyczaju dzielenia się opłatkiem, choć w niektórych domach podczas życzeń łamią się chlebem. Na zakończenie pastor zaśpiewał dwie pieśni, dobrze brzmiącym  barytonem.

Niestety, w trakcie drugiej pieśni ze wzruszeniem i żalem opuszczałam to „magiczne” spotkanie, biegnąc na „Wieczór Kolędowy” do ZSG nr 1. Tak więc relację z występu zaprzyjaźnionego z MU3W Stanisława Górki, aktora Teatru Współczesnego w Warszawie, profesora Warszawskiej Akademii Teatralnej, przekazali mi uczestnicy spotkania, zachwyceni jego aktorskim kunsztem.
Stanisław Górka tym razem zaprezentował w Milanówku „Zimową wyszywankę”, z tekstami: Joanny Kulmowej, Wandy Czubernatowej, Andrzeja Bianusza, Ernesta Brylla, Czesława Miłosza, Wojciecha Młynarskiego, Jeremiego Przybory, Juliana Tuwima i muzyką: Jerzego Derfla, Marii Drue, Katarzyny Gaertner, Ireny Kluk-Drozdowskiej, Jerzego Wasowskiego, Andrzeja Zielińskiego; scenariusz i reżyseria Grażyna Matyszkiewicz, opracowanie muzyczne Irena Kluk-Drozdowska.
Ten poetycki spektakl zakończył wigilijne spotkanie.

Relację z tych trzech spotkań wigilijnych uzupełniają zdjęcia zamieszczone w Galerii, do której Państwa zapraszamy. Ostatnie cztery zdjęcia wykonał Michał Inkielman.

Dziękujemy za zaproszenia i życzy, by wszystkie dobre życzenia, których było tak wiele – spełniły się.


Recepta na Udany Rok
Bierzemy 12 miesięcy
oczyszczamy je dokładnie
z goryczy, chciwości, małostkowości i lęku,
po czym rozkrajamy każdy miesiąc
na 30 lub 31 części tak, aby zapasu
wystarczyło dokładnie na cały rok.
Każdy dzień przyrządzamy osobno
Z jednego kawałka pracy
I dwóch kawałków pogody i humoru.
Do tego dodajemy trzy duże łyżki
nagromadzonego optymizmu,
łyżeczkę tolerancji,
ziarenko ironii i odrobinę taktu.
Następnie całą masę polewamy dokładnie
dużą ilością miłości. Gotową potrawę
przyozdabiamy bukietem uprzejmości
i podajemy codziennie z radością
i filiżanką dobrej, orzeźwiającej herbatki.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Milanowskie Wigilie


To może Cię zainteresować: