Zmarł Ryszard Szadkowski (aktualizacja)

22 kwietnia, w piątek, zmarł Ryszard Szadkowski. Nauczyciel. Kolporter i autor tekstów do prasy podziemnej. Internowany w Białołęce, Darłówku, Jaworzu. Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Milanówku. Burmistrz  Miasta Milanówka.

Urodził się 3 kwietnia 1933 r w Łodzi. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Milanówku w 1951r. Studiował na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1954). Pracę nauczyciela – z nakazu pracy- rozpoczął w Liceum Pedagogicznym w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie pracował dwa lata. Przez kolejne dwa lata nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Brwinowie, w latach 1960-1983, aż do emerytury nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Milanówku. Kierownik sekcji w Okręgowym Ośrodku Metodycznym w Warszawie. Wizytator w Kuratorium Okręgu Warszawskiego. Zaangażowany w działalność struktur „Solidarności” od chwili jej powstania. Organizator i koordynator kół pracowników oświaty w Regionie Mazowsze, działacz mazowieckiej „Solidarności”. Zajmował się sprawami oświaty w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Przewodniczący Koła Oświaty NSZZ „Solidarność” w Milanówku… Jako interwent prowadził wiele spraw w sądach, m.in. doprowadził do skazania trzech milicjantów za pobicie i skatowanie dwóch chłopców w Milanówku(1980)… Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 16.01 1982 r. w domu Ryszarda Szadkowskiego dokonano rewizji, a jego samego aresztowano. Po krótkim pobycie w Pałacu Mostowskich (Komenda Stołeczna MO) internowany (16.01.1982), początkowo przetrzymywany w więzieniu w Białołęce, następnie w Jaworzu i Darłówku. Zwolniony z internowania 8.07.1982. Organizator podziemnej drukarni w Milanówku przy ul. Zacisznej dla wydawnictwa NOWA. Autor tekstów do prasy podziemnej oraz książki Lech Zondek bohater trzech narodów…Organizator wykładów „Latającego Uniwersytetu” dla młodzieży z Milanówka i okolic…Organizator zebrania podziemnych władz mazowieckiej „Solidarności” (1987), w mieszkaniu Sertafina Bartozi w Grodzisku Mazowieckim, w którym uczestniczyli m. in.: Jan Lityński, Zbigniew Bujak, Henryk Wujec, Wiktor Kulerski. W 1989 założyciel i Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Milanówku. W wyniku działalności Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, dużo wcześniej niż przewidywały przepisy, jako prawdopodobnie jedyni w Polsce odwołali władze miejskie w Milanówku, a na Naczelnika miasta powołano byłego po. Naczelnika Grzegorza Józewskiego. W 1989 r. powołano do życia gazetę Nasza, rozprowadzaną w kioskach „Ruchu” pomimo braku rejestracji tytułu. Inicjator powołania w czerwcu 1989 r. jednej z pierwszych niepublicznych szkół średnich (Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5). Po transformacji 1989 r. pierwszy Burmistrz Miasta Milanówka, wraz z nim do Rady Miasta I kadencji (1990 – 1994) weszli wszyscy kandydaci z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

To co wcześniej napisałam to cytat, z niewielkimi  skrótami, tekstu dotyczącego Ryszarda Szadkowskiego, zamieszczonego  w książce NIEPOKORNI 1976-1989, wydanej w  2012 r. przez Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej. Zebranie i opracowanie materiałów: Elżbieta Kubek i Jolanta Fortini.

Teraz osobista refleksja. Ryszard Szadkowski był moim nauczycielem przysposobienia wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Milanówku. Utrzymywaliśmy kontakty również w późniejszym czasie, gdy mieszkałam w Warszawie i gdy wróciłam do Milanówka. Jestem przekonana, że kochał Milanówek. Można tylko żałować, że wiele jego pomysłów na inwestycje w Milanówku, nie było zrozumianych. A może te pomysły wyprzedzały czas, w którym je zgłaszał?

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu 28 kwietnia br..(czwartek) o godz.11:30 w kościele św. Jadwigi w Milanówku, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejscowy cmentarz.

Bliskim Zmarłego redakcja składa serdeczne wyrazy współczucia.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: