Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

fot. profil FB

Samorząd Mazowsza po raz kolejny przeznaczył dodatkowe środki na wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami z całego województwa. Tym razem ponad 3,3 mln zł trafi do 47 organizacji pozarządowych, w tym jednej z Piastowa.

Konkurs ofert Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej miał na celu wyłonienie tych organizacji, które wychodzą naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami i włączają je w życie społeczne oraz zawodowe. Ważne tu były kompleksowe działania, polegające m.in. na: przeprowadzaniu szkoleń i warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami z przygotowania ich do samodzielnego funkcjonowania, ułatwiające komunikację z otoczeniem czy odnalezienia się na rynku pracy; przygotowaniu zajęć dla rodzin, opiekunów, kadry i wolontariuszy zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami; organizacji różnego rodzaju wydarzeń oraz szkoleń dla tłumaczy języka migowego i przewodników. – Wsparcie społeczne jest szczególnie ważne i potrzebne osobom z niepełnosprawnościami, które narażone są w życiu na wykluczenie społeczne. Pod wpływem licznych działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe osoby z niepełnosprawnościami mogą być aktywnie obecne w społeczeństwie oraz kształtować poczucie własnej tożsamości – mówi członek zarządu województwa mazowieckiego, Elżbieta Lanc.

Dodatkowe punkty otrzymały również te organizacje, których działania przyczynią się do łagodzenia negatywnych skutków pandemii. Wśród takich znalazł się również projekt z Piastowa. O dofinansowanie starało się tu Stowarzyszenie „Możesz”, działające na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży. Grupa od początku swojego funkcjonowania wspiera dzieci przewlekle chore w rehabilitacji i zakupie leków, kupuje odpowiedni sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami i funduje wyjazdy sanatoryjne, a przede wszystkim integruje i aktywizuje środowisko poprzez organizację cyklicznych wydarzeń, warsztatów i innych aktywności włączających do codziennego życia miasta. Tym razem za 22,5 tys. zł dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie zrealizuje projekt pn. „Zobacz – poradzę sobie!”.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: