31 rocznica śmierci Jarosława Iwaszkiewicza

W niedzielę, 27 lutego, jak co roku w rocznicę śmierci pisarza, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk, zaprosiło sympatyków tego magicznego miejsca na spotkanie literacko-muzyczne poświęcone Jego pamięci.
 
Tym razem zgromadzona licznie publiczność, wypełniająca po brzegi trzy sale, a nawet miejsca na schodach, mogła wysłuchać muzyki cerkiewnej oraz pieśni ludowych ukraińskich, kozackich i rosyjskich, a nawet ulubionej przez Papieża Jana Pawła II „Barki”, w wykonaniu Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej pod dyrekcją ks. Jerzego Szurbaka, założyciela zespołu. Zespół powstał przed ponad trzydziestu laty, a w obecnym kształcie działa od 1991 r. W chórze śpiewa 25 mężczyzn: katolików, ewangelików, wyznania prawosławnego, a jedynym kryterium przynależności do zespołu jest piękny głos, którym dysponują wszyscy śpiewacy. Obok śpiewaków związanych zawodowo z Teatrem Wielkim, Warszawską Operą Kameralną, czy też z Centralnym Zespołem Wojska Polskiego śpiewa student 3-go roku filozofii z Białorusi, który wcześniej ukończył studia teologiczne i archeologiczne. Chór brzmi pięknie. Zachwycają głosy solistów, zarówno w partiach basowych jak i kontratenorowych, co doceniła zgromadzona publiczność, nagradzając artystów gromkimi brawami.
Po koncercie, w przerwie, można było nabyć płyty z utworami nagranymi przez Zespół.
W drugiej części spotkania, miała miejsce prezentacja książki „Jarosław Iwaszkiewicz i Ukraina”, wydanej w 2011 r. przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. O związkach Jarosława Iwaszkiewicza z Ukrainą, Jego przyjaźniach z ukraińskimi pisarzami oraz pracą nad książką, która zawiera wiele dotychczas niepublikowanych tekstów, z jej redaktorem Robertem Papieskim, historykiem literatury, pracownikiem naukowym muzeum, rozmawiał dziennikarz gazety "Bogoria" – Krzysztof Bońkowski. W trakcie rozmowy Robert Papieski podkreślał, że książki nie można traktować jako monografii związków pisarza z Ukrainą i wyraził nadzieję, że taka monografia jeszcze powstanie. Na pytanie, czy zajmie się jej opracowaniem, Krzysztof Bońkowski nie uzyskał jednak twierdzącej odpowiedzi. Książkę można było również nabyć, po promocyjnej cenie. Kolejka chętnych do jej nabycia świadczyła o dużym zainteresowaniu książką.
Przed koncertem dyrektor muzeum  Alicja Matracka-Kościelny poinformowała, że przed chwilą odbyły się wybory nowego zarządu Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk. „Prezesem już nie jestem, zdjęłam z siebie ten ciężar, jestem jego szarym członkiem” powiedziała. (Alicja Matacka-Kościelny jest założycielem stowarzyszenia i była jego prezesem przez 17 lat). Następnie przedstawiła nowego prezesa – Ewę Drzewicką, wiceprezesa Michała Chałońskiego, sekretarza Józefa Kolinka i skarbnika Mirosława Gabryszuka.  W skład zarządu poza Alicją Matacką-Kościelny weszła jeszcze Ewa Butkiewicz. W swojej wypowiedzi Alicja Matacka-Kościelny podkreśliła, że stowarzyszenie działa przy muzeum od 17 lat i wspiera działalność muzeum nie tylko merytorycznie, ale również finansowo.

 

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: 31 rocznica śmierci Jarosława Iwaszkiewicza


To może Cię zainteresować: