12 zabytków w regionie warszawskim zachodnim zostanie wyremontowanych przy wsparciu samorządu Mazowsza

Władze Mazowsza pomogą w remoncie 12 zabytków z regionu warszawskiego zachodniego. Dziś radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przekazaniu 11 mln zł z budżetu regionu na prace restauratorskie i konserwatorskie przy 135 mazowieckich zabytkach. – To są wyjątkowe obiekty, które wymagają stałej, profesjonalnej opieki. Będziemy pomagać, bo widzimy w tym głęboki sens. Te zabytki powinny zostać zachowane w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń – podkreśla marszałek Adam Struzik. 

Kolejny rok z rzędu nabór o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków cieszył się rekordowym zainteresowaniem. Zgłoszonych zostało aż 241 wniosków. To największa liczba w historii tego programu. Wnioskodawcy ubiegali się o wsparcie o wartości przekraczającej 39 mln zł. – Z jednej strony, tak duże zainteresowanie buduje, bo oznacza to, że jest w nas taka wrażliwość, która nakazuje nam chronić i ratować te najcenniejsze obiekty. A z drugiej pokazuje, że wciąż jest tak wiele do zrobienia – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Komisja oceniająca wnioski, decydując o wyborze zabytków do dofinansowana, kierowała się takimi kryteriami, jak: konieczność przeprowadzenia prac lub robót wynikająca ze stanu zabytku, kwalifikowalność kosztów, znaczenie zabytku dla mieszkańców, w tym rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej oraz dostępność zabytku dla społeczności lokalnej i turystów. Jak wyjaśnia Paweł Cukrowski, dyrektor departamentu kultury, promocji i turystyki urzędu marszałkowskiego komisja oceniająca wnioski zaproponowała przyznanie dotacji w kwotach niższych od wnioskowanych, aby w ten sposób można było dofinansować ich jak największą liczbę. – W tym roku komisja miała wyjątkowo trudne zadanie. W związku z dużym zainteresowaniem programem podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu wsparcia na poszczególne inwestycje, tym samym dofinansowując większą liczbę wniosków. Czekamy teraz na ostateczne decyzje beneficjentów. W przypadku ewentualnych rezygnacji uruchomimy listę rezerwową – zaznacza dyrektor.

Ostatecznie radni województwa zdecydowali o przyznaniu dotacji 135 zabytkom. Ich łączna wartość to 11 mln zł. Pomoc z budżetu województwa mazowieckiego trafi zarówno na prace przy kościołach i innych obiektach sakralnych (87), jak zabytkach będących pod opieką samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób prywatnych (48).

W powiatach grodziskim, nowodworskim, piaseczyńskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim (region warszawski zachodni) wsparcie otrzymało 12 obiektów. Łączna wartość ich dofinasowania to ponad 1 mln zł. W tym roku wsparcie z budżetu Mazowsza pomoże m.in. w remoncie zabytkowego cmentarza w Pęcicach, odtworzeniu stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym Dworku Skarbków w Grodzisku czy kontynuowaniu prac konserwatorskich w Kaplicy pw. św. Antoniego w Górze Kalwarii.

Lista beneficjentów z regionu warszawskiego zachodniego:

L.p.

Powiat

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

Kwota dotacji (zł)

1   

pruszkowski

Remont interwencyjno-zabezpieczający zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach

Gmina Michałowice

70000   

2   

grodziski

Odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym Dworku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim, pochodzącym z II połowy XVIII wieku

Gmina Grodzisk Mazowiecki

100000   

3   

warszawski zachodni

Remont konserwatorski elementów Cmentarza Wojennego 1939-1945 w Izabelinie

Gmina Izabelin

130000   

4   

piaseczyński

Renowacja Grobowca Sołtysiaków w Piasecznie

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Anny w Piasecznie

40000   

5   

grodziski

Izolacja fundamentów i posadzek, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej- kontynuacja. Zespół dworski, dwór z XVIII w. oraz ogród dworski, Kask

Fundacja Logart

100000   

6   

piaseczyński

Spichlerz dworski w Brześcach (XVIII/XIX wiek), remont poszycia i pokrycia dachowego, konserwacja podłóg drewnianych i sklepień

Fundacja Dwór i Folwark w Brześcach

110000   

7   

pruszkowski

Przeprowadzenie specjalistycznych prac konserwatorskich zabytkowej lokomotywy parowej Ty2-200 wraz z tendrem 32D43-135 w celu wyeksponowania zabytku w mieście Piastów

Miasto Piastów

100000   

8   

nowodworski

Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji obrazu Św. Michała Archanioła walczącego ze smokiem wraz z ramą znajdującego się w kościele w Nowym Dworze Mazowieckim

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim

40000    

9   

grodziski

Prowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (Podkowa Leśna)

Powiat Grodziski

30000   

10   

piaseczyński

Remont zabytkowej willi "Dom Zośki" w Piasecznie (kolejny etap)

Gmina Piaseczno

120000   

11   

pruszkowski

Roboty budowalne zabezpieczające konstrukcję młyna (zwanego również Spichlerzem) w Pęcicach

GAMMA Five Sp. z o.o.

50000   

12   

piaseczyński

Góra Kalwaria, Kaplica pw. św. Antoniego (2 poł. XVIII w.): kontynuacja konserwacji kaplicy

Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii

118000   

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: