Absolutorium dla Burmistrz Podkowy Leśnej

Na ostatniej przedwakacyjnej sesji w czwartek 28 czerwca, Małgorzata Stępień-Przygoda, Burmistrz Podkowy Leśnej, pomimo negatywnej opinii Komisji Rewizyjnej, otrzymała absolutorium.

Komisja rewizyjna w wniosku o nieudzielenie absolutorium za wykonanie budżetu, miała duże zastrzeżenia do realizacji wydatków na zapisane w nim zadania. Komisja oczekiwał w sprawozdaniu Pani Burmistrz między innymi wyjaśnień niedokończenia do dnia dzisiejszego budowy nowego skrzydła i hali sportowej przy podkowiańskim Zespole Szkół Samorządowych. Inwestycja ta miała zakończyć się 10 listopada 2011 r. Wniosek komisji nie został przyjęty jednak jednogłośnie i dwóch jej członków zgłosiło swoje zdanie odrębne.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonanie budżetu. Wniosek komisji rewizyjnej również otrzymał pozytywną opinię RIO, ale z uwagami.

Ostatecznie radni przyjęli sprawozdanie Pani Burmistrz, oraz udzielili jej absolutorium. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Absolutorium udzielone zostało bezwzględną większością głosów. Na 13 radnych obecnych na sesji, 9 radnych głosowało za przyjęciem absolutorium, 3 było przeciw i 1 wstrzymał się.

Wierzyłam, że w Podkowie będą rządziły standardy, których nie będziemy się wstydzić, że nie będziemy sobie wzajemnie szkodzić, tylko będziemy się wspierać i razem pracować na rzecz miasta" - powiedziała po głosowaniu Małgorzata Stępień-Przygoda. Podziękowała również radnym jak i swoim współpracownikom.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: