I sesja Rady Miasta w Podkowie Leśnej

27 listopada 2014 r. w sali CKiIO przy ul. Świerkowej 1 o godz. 18.30 rozpoczęła się I sesja Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Nowo wybrani Radni (Andrzej Porowski, Katarzyna Maria Tuszyńska-Niezgoda, Olga Helena Jarco, Emilia Barbara Drzewicka,  Małgorzata Stępka, Małgorzata Janus, Joanna Magdalena Przybysz, Grzegorz Marian Smoliński, Zbigniew Andrzej Habierski, Małgorzata Barbara Horban, Sylwia Jolanta Dąbrówka, Jarosław Wojciech Kubicki, Renata Maria Gabryszuk, Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska, Wojciech Paweł Żółtowski), a zaraz po nich nowy Burmistrz Podkowy Leśnej, Artur Tusiński, złożyli ślubowanie przed licznie przybyłymi mieszkańcami.

Następnie w głosowaniu, Rada wybrała Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli: Katarzyna Maria Tuszyńska-Niezgoda, Olga Helena Jarco oraz Małgorzata Stępka.

Kolejnym punktem obrad sesji był wybór Przewodniczącego Rady Miasta, którą została Renata Maria Gabryszuk. Na Wiceprzewodniczącego wybrano Grzegorza Mariana Smolińskiego. Już na wstępie sesji, Radni przegłosowali wniosek, aby wybór Komisji Rewizyjnej przenieść na II sesję Rady Miasta. Sesja zakończyła się ok. godz. 20.00 poczęstunkiem dla wszystkich zgromadzonych i rozmowami w kuluarach.

Prezydent RP Bronisław Komorowski przesłał list gratulacyjny nowo zaprzysiężonemu Burmistrzowi Podkowy Leśnej, Arturowi Tusińskemu oraz wszystkim Radnym.

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: