Zmiana dyrektora CKiIO w Podkowie Leśnej

Odwołanie Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich – taką decyzję w stosownym zarządzeniu z 4 lutego podjął Burmistrz Podkowy Leśnej, Artur Tusiński. Byłej już Dyrektor zarzuca się naruszenie przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem. Alina Witkowska nie pozostaje jednak bierna wobec oskarżeń i jak zapowiada, swoich praw będzie bronić w sądzie.

Dyrektor swoją funkcję pełniła przez blisko 12 lat, ale po raz pierwszy w jej kierunku sformułowane zostały zastrzeżenia. Jak czytamy w uzasadnieniu do zarządzenia Burmistrza, przyczyną odwołania w trybie natychmiastowym jest naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. O tym mowa w 52. artykule Kodeksu Pracy, który traktuje o zwolnieniu dyscyplinarnym z winy pracownika.

Jak możemy wyczytać w zarządzeniu Burmistrza, bezpośrednim powodem odwołania jest pismo, wystosowane przez byłych pracowników CKiIO, z którego dowiadujemy się o naruszeniu czci i godności pracowników oraz osób współpracujących, przejawiającym się publicznym piętnowaniem, poniżaniem i ośmieszaniem pracowników, dyskryminacji jednego z pracowników ze względu na narodowość i tworzeniu wokół niego poniżającej i upokarzającej atmosfery oraz o nieprzestrzeganiu zasad czasu pracy. Była Dyrektor zaprzecza, jakoby do takich sytuacji dochodziło i uznaje zarzuty za absurdalne, o czym dowiadujemy się w komentarza, o który poprosiliśmy Alinę Witkowską.

Tymczasem, do czasu ogłoszenia konkursu i wybrania nowego Dyrektora, obowiązki Dyrektora Centrum Kultury pełnić będzie Barbara Potkańska, która do tej pory prowadziła m.in.  Uniwersytet Otwarty „Pokolenia”, działający przy placówce.


Oświadczenie byłej Dyrektor Aliny Witkowskiej:

Pracę na stanowisku dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej rozpoczęłam 1 kwietnia 2008 roku po wygraniu konkursu na dyrektora nowej samorządowej instytucji kultury. Można powiedzieć, że zbudowałam tę instytucję od początku – wyposażyłam ją od zera, pozyskując zewnętrzne środki oraz skompletowałam zespół pracowników, z którym opracowałam jej strategię rozwoju. Podczas prawie 12 lat kierowania Centrum nie było na mnie żadnej skargi, wręcz przeciwnie, moja praca była dobrze oceniana, o czym świadczą m.in. nagrody przyznawane przez kolejnych włodarzy Podkowy Leśnej.

O zamiarze odwołania mnie ze stanowiska dyrektora dowiedziałam się od burmistrza Artura Tusińskiego 27 stycznia w Urzędzie Miasta, gdzie zostałam wezwana w trybie pilnym. W obecności Sekretarza oraz Skarbnika Miasta burmistrz poinformował mnie o zarzutach, które sformułował pod moim adresem na podstawie skargi złożonej przez byłych pracowników. Moja prośba o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i okazanie mi anonimowej skargi spotkała się ze strony burmistrza z kategoryczną odmową. Mimo to, że przedstawione zarzuty uznałam za nieprawdziwe, absurdalne i naruszające moje dobra osobiste, burmistrz Tusiński upublicznił je następnego dnia w pismach do organizacji pozarządowych. Bez odpowiedzi pozostały moje pisemne prośby kierowane do burmistrza i Rady Miasta o dopuszczenie mnie jako strony w postępowaniu wyjaśniającym. Żadnej procedury administracyjnej w tym celu nie podjęto.

Reasumując, w mojej opinii zostałam najpierw oskarżona na podstawie anonimowego donosu, bez możliwości jakiejkolwiek obrony, a następnie zwolniona w trybie dyscyplinarnym. Ze względu na zupełnie niezrozumiałe i nietransparentne okoliczności rozwiązania ze mną umowy o pracę oraz zawarcie w uzasadnieniu odwołania szkalujących mnie, nieudowodnionych zarzutów, jestem zmuszona swojego dobrego imienia bronić w sądzie.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: