Znamy wyniki III naboru projektów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z dodatkowych środków skorzystają gminy Baranów, Pruszków, Żabia Wola oraz Powiat pruszkowski

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

Pod koniec zeszłego roku ogłoszony został III nabór wniosków. Wiemy już które gminy otrzymają dodatkowe środki na inwestycje. Poniżej prezentujemy listę dofinansowanych inwestycji:

Wnioskodawca Opis Kwota wnioskowanych środków w zł Szacowany koszt inwestycji w zł Rekomendowane dofinansowanie
Powiat pruszkowski Rozbudowa DP 3143W ul. Sienkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą bez nazwy (rondo) do skrzyżowania z ul. Kościuszki, z budową nowego odcinka ulicy Sienkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Parkową wraz z rozbudową ulicy Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Parkową do skrzyżowania z Aleją Wojska Polskiego, a także rozbudowie ulicy Parkowej przy skrzyżowaniu z ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie. 5 353 385,87 6 691 732,34 4 000 000,00 zł
Powiat pruszkowski Wykonanie prac projektowych, budowlanych oraz zakup wyposażenia nowo wybudowanego pawilonu D SPZZOZ w Pruszkowie w zakresie „Zaprojektuj i wybuduj centralną sterylizację” zgodnie z istniejącym PFU oraz jako kolejnej części zadania — „Zaprojektuj, wybuduj i wyposaż - oddział zabiegowy i OIOM”. 10 400 000,00 13 000 000,00 6 000 000,00 zł
Pruszków Budowa 10 oddziałowego przedszkola miejskiego (budowa nowego budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą). 9 600 000,00 12 000 000,00 2 000 000,00 zł
Pruszków Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa szkoły podstawowej (utworzenie 12 sal lekcyjnych, świetlicy, zaplecza szatniowego, biblioteki, zaplecza administracyjnego, 4 pokoi pracy indywidualnej, zespołów sanitarnych i windy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 12 000 000,00 15 000 000,00 1 500 000,00 zł
Pruszków Zagospodarowanie terenu koło Szpitala Powiatowego na Wrzesinie (park i tężnia) 4 000 000,00 5 000 000,00 500 000,00 zł
Baranów Przebudowa 705 mb. drogi gminnej (ul. Błońska) w rozwijających się osadniczo m. Bronisławów i Boża Wola. 1 728 000,00 1 920 000,00 750 000,00 zł
Baranów Przebudowa 2903 m. drogi gm. przebiegającej przez m. Cegłów i Karolina. 1 989 000,00 2 210 000,00 750 000,00 zł
Żabia Wola Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Projektowane zadanie będzie obejmowało następujące elementy:
Gospodarka wodociągowa :
1. Wykonanie reduktora ciśnienia między SUW Żelechów a SUW Musuły.
Gospodarka ściekowa, kanalizacyjna:
1. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie msc. Osowiec z podłączeniem się do sieci kanalizacyjnej Gminy Grodzisk Mazowiecki.
2. Rozbudowy oczyszczalni ścieków.
2 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 zł

 

W poprzednich dwóch naborach samorządy z terenu powiatu grodziskiego i pruszkowskiego z otrzymały blisko 60 mln zł. Największą kwotę, bo 12 mln zł otrzymał Pruszków. Ile z RFIL otrzymały okoliczne samorządy?

Powiat pruszkowski otrzymał kwotę 7 289 072 zł, grodziski zaś 2 458 057 zł

Poszczególne gminy otrzymały następujące środki:
•    Pruszków - 12 608 462 zł
•    Grodzisk Mazowiecki - 8 134 499 zł
•    Raszyn - 6 539 946 zł
•    Brwinów - 4 178 215 zł
•    Żabia Wola - 3 500 000 zł
•    Piastów - 3 478 286 zł
•    Michałowice - 2 752 575 zł
•    Jaktorów - 2 091 934 zł
•    Milanówek - 1 619 593 zł
•    Nadarzyn - 1 495 127 zł
•    Podkowa Leśna - 873 610 zł
•    Baranów - 500 000 zł

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: