Gmina Żabia Wola otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 000 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Dzięki wsparciu w Żabiej Woli będziemy mogli zrealizować dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Projektowane zadanie będzie obejmowało następujące elementy:

  • Gospodarka wodociągowa: Wykonanie reduktora ciśnienia między SUW Żelechów a SUW Musuły.
  • Gospodarka ściekowa, kanalizacyjna:
    • Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Osowiec z podłączeniem się do sieci kanalizacyjnej Gminy Grodzisk Mazowiecki.
    • Rozbudowy oczyszczalni ścieków.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: