W połowie stycznia w Gminie Żabia Wola rozpoczęła się jedna z największych i najważniejszych dla mieszkańców inwestycji. Warta ponad 15 milinów złotych rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osowcu przewidziana jest do realizacji w ciągu najbliższych dwóch lat i obejmować będzie ponad 11 km dróg, a tym samym kilkadziesiąt gospodarstw domowych. O inwestycji w rozmowie z Weroniką Sadowską, mówi Wójt Piotr Rybka.

O!: Niedawno w Gminie Żabia Wola rozpoczęła się ważna inwestycja. Co stanowi o jej wyjątkowości?
Piotr Rybka: Dzisiaj największą inwestycją jest budowa kanalizacji w północnej części gminy za ponad 15 milionów złotych. To przede wszystkim spełnienie oczekiwań mieszańców, którzy od co najmniej 4 lat mają obiecane, że będzie kanalizacja. Zostali poproszeni o zapłacenie za dokumentację projektową, ale nikt nie zabezpieczył środków na wykonanie tego zadania. Przejąłem więc zobowiązania wyborcze swoich poprzedników i pomimo tego, że nie było to w moim kontrakcie wyborczym, przekonałem radnych, żeby zabezpieczyć na ten cel środki z obligacji, a także pozyskaliśmy środki zewnętrzne z dwóch źródeł. Jest to rozległa inwestycja, obejmująca ponad 11 km dróg, w których zbudowana zostanie kanalizacja sanitarna. Skutkiem tego będzie blisko pięciokrotne zmniejszenie rachunków za odbiór ścieków, co od razu się przełoży na finanse domowe mieszkańców. Ekonomicznie dla gminy jest to może inwestycja, która szybko się nie zwróci, ale widzimy w tym działaniu wiele pozytywów. Jednym z nich jest osuszenie terenu, który jest podmokły w tej części gminy, i tym samym możemy przygotować się do poprawienia jakości dróg. Negatywnych skutków inwestycji nie widzę.

O!: Inwestycja jest podzielona na etapy. Od czego się zaczyna?
PR: Zaczyna się od części zlokalizowanej najbliżej Gminy Grodzisk Mazowiecki, gdzie znajduje się oczyszczalnia. Jednak całe zadanie mamy ujęte w jednym postępowaniu przetargowym, więc mamy podpisany kontrakt na wszystkie etapy. Nie jest to pusta obietnica. Mamy zabezpieczone pieniądze, które czekają na lokacie na wydatkowanie wykonawcy za zrealizowane kolejne etapy. W harmonogramie rzeczowo-finansowym zostało to rozpisane na najbliższe dwa lata. Nawet mniej niż na dwa lata, bo fizycznie prace w terenie powinny potrwać do końca 2023 r., a odbiory i sprawy formalne zakończą się najpóźniej wiosną 2024 r.

O!: Wspomniał Pan o finansowaniu inwestycji ze środków zewnętrznych. O jakich kwotach mówimy?
PR: Otrzymaliśmy środki unijne na poziomie ponad miliona złotych oraz ponad 2,5 miliona złotych z Polskiego Ładu na wyrównywanie szans w gminach, w których procentowo jest mniej sieci kanalizacji w stosunku do liczby zabudowań. Łącznie wychodzi około 4 milionów złotych dotacji, więc około 11 milionów złotych to są środki własne gminy.

O!: Czy to zadanie rozwiązuje zapotrzebowanie mieszkańców na kanalizację?
PR: Potrzeby kanalizacyjne w całej gminie są znacznie większe. Osowiec jest największą miejscowością i najbardziej zurbanizowaną, więc tu te potrzeby będą w większości zaspokojone. Natomiast cała gmina jest skanalizowana na poziomie 10%. To bardzo mało. Takie miejscowości jak Żelechów, która jest druga co do wielkości w gminie, w ogóle nie mają kanalizacji. W związku z tym mieszkańcy muszą ponosić znacznie większe koszty za wywóz nieczystości niż mieszkańcy sąsiednich gmin takich, jak Grodzisk czy Nadarzyn. Rozbudowując sieć kanalizacji, chcemy, aby nasi mieszkańcy mieli wyrównane szanse i zaoszczędzali te kilkaset złotych miesięcznie.

O!: Czy są już plany rozbudowy sieci?
PR: Tak. Planujemy zacząć rozbudowę od źródła, ponieważ w miejscowościach poza północną częścią gminy, nieczystości płynne pozostaną raczej zagospodarowane na naszym terenie. Jeśli myślimy o dalszym rozwoju kanalizacji, trzeba w pierwszej kolejności rozbudować istniejącą małą oczyszczalnię w Żabiej Woli. To spowoduje, że ścieki nie tylko z Żabiej Woli będą mogły spływać w większej ilości, ale będziemy mogli zaplanować rozbudowę sieci kanalizacji w stronę Żelechowa i innych miejscowości.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: