fot. NBP

Przez niespełna 9 miesięcy br. Milanówek pozyskał 9 209 572,57 zł środków zewnętrznych, na wnioski /projekty złożone przez: Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta – 7 450 373,01 (11 projektów),  Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - 965 009,56  (1 projekt) i Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) – 794 190,00 (1 projekt).  To wyjątkowo „urodzajny” rok.

Są powody do radości, ale nie dla wszystkich. Opozycja, która czyha na potknięcia organu wykonawczego, po nieudanych próbach „obrzydzenia” uruchomienia basenu i eksponowania zagrożeń wynikających z jego uruchomienia, będzie miała po moim artykule kolejne powody do frustracji.

Projekty, na które uzyskano środki zewnętrzne przedstawiamy w poniższej tabeli:

Lp

Nazwa projektu

Kwota projektu

Kwota dotacji

Wkład własny

 

Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta

 

 

 

1

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”

3 959 744,38

3 167 795,51

  791 948,87

2

Utworzenie publicznego żłobka wraz z wyposażeniem

1 854 499,99

1 483 590,00

  370 909,99

3

Przebudowa ul. Zbigniewa Herberta

3 668 972,51

2 568 280,00

1 100 692,51

4

Budowa otwartej strefy aktywności ( montaż: 6 urządzeń siłowni plenerowej, stołu do gry - piłkarzyki, stołu do gry w warcaby oraz elementów małej architektury

      44 895,00    

      22 447,50

     22 447,50

5

Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 2

      71 988,00

      47 500,00

     24 488,00

6

Opracowanie strategii elektromobilności na lata 2019-2040

      47 600,00

      47 600,00

               0,00

7

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

    200 000,00

      50 000,00

   150 000,00

8

Zakup sprzętu ratowniczego i ubrań specjalistycznych dla OSP

      36 937,77

      30 000,00

       6 937,00

9

Remont dachu budynku/strażnicy OSP

      65 900,00

      12 400,00

     53 500,00

10  

Polepszenie jakości powietrza w publicznym przedszkolu przez zakup oczyszczaczy powietrza (15 szt.)

      30 000,00

      15 000,00

     15 000,00

11

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

      19 200,57

        5 760,00

     13 440,57

 

Suma

9 999 738,22

7 450 373,01

2 549 365,21

 

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

 

 

 

1

Inwestycja w infrastrukturę do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) przez Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z udziałem prosumentów. (22 zestawy paneli fotowoltaicznych i 2 pompy ciepła)

1 496 002,21

   965 009,56

   530 992,65

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

 

1

Rozwój-Aktywność-Praca (Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; projekt będzie realizowany w latach 2020 - 2022). 

 

1 003 140,00

   794 190,00

   208 950,00

 

Razem

12 498 880,43

9 209 572,57

3 289 307,86

Złożone są jeszcze wnioski na dofinansowanie realizacji 3 projektów. Łączna ich wartość wynosi 8 208 835,38. Trudno obecnie ocenić szansę na ich sukces.

Środki zewnętrzne pozyskały również jednostki kultury: MCK i Biblioteka, ale wykaz tych środków podamy w kolejnym artykule.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: