Kanalizacja w Żółwinie

W połowie lutego br. zakończył się II etap budowy kanalizacji w ul. Nadarzyńskiej, ul. Kwiatowej, Zachodniej i Wodnej w Żółwinie. To prawie pół roku wcześniej niż przewidywała umowa.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Żółwinie wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi została podzielona na etapy. W I etapie została ona wybudowana w ul. Nadarzyńskiej (od ul. Pochyłej do ul. Zachodniej), w dwóch drogach bocznych od ul. Nadarzyńskiej – na działkach nr 11/6 i 36/6. Ten etap został już przekazany do użytkowania w sierpniu 2019 r. II etap objął ul. Nadarzyńską (od ul. Zachodniej do rej. ul. Kasztanowej) oraz ul. Wodną, ul. Kwiatową i ul. Zachodnią.

Łącznie w ramach I i II etapu wykonano ponad 2 200 m sieci kanalizacji sanitarnej, ponad 450 m odgałęzień do działek, ok. 300 m kanałów tłocznych oraz dwie przepompownie ścieków z zasileniem energetycznym.

Przyłączenia mieszkańców do aktualnie zakończonego etapu kanalizacji będą mogły nastąpić po przejęciu sieci do eksploatacji przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które jest planowane w połowie maja br. Jednak ze względu aktualną sytuację epidemiologiczną czas wymagany na zawiadomienie różnych organów oraz konieczność uzyskania pozwoleń na użytkowanie, termin przekazania II etapu sieci do BPWiK może jednak ulec zmianie.

Przyłączenie do sieci krok po kroku:
Po ustaniu epidemii osoby, które chcą przyłączyć swoją nieruchomość do istniejącej sieci kanalizacji, będą mogły kontaktować się z Brwinowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. O terminie poinformujemy na stronie www.brwinow.pl oraz w biuletynie informacyjnym „Ratusz”.

 1.  Złożenie w BPWiK wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia z załącznikami:
  1. kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
  2. mapa sytuacyjno-wysokościowa;
  3. upoważnienie lub pełnomocnictwo (dotyczy wniosków składanych przez osoby nieposiadające tytułu prawnego do nieruchomości wymienionej we wniosku).
 2. Wykonanie projektu
  Inwestor zleca projekt wybranemu przez siebie projektantowi z uprawnieniami.
 3. Wykonanie przyłącza
  Inwestor składa do BPWiK zawiadomienie o zamiarze wykonania przyłącza i podpisuje umowę przyłączeniową, która jest formalną zgodą na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Roboty budowlane można rozpocząć po podpisaniu umowy przyłączeniowej i nie wcześniej niż 30 dni od złożenia zawiadomienia.
 4. Włączenie do sieci
  Wskazany przez Inwestora wykonawca składa do BPWiK powiadomienie o rozpoczęciu robót co najmniej 3 dni robocze wcześniej, aby odbiór techniczny przyłącza mógł zostać dokonany przed zasypaniem wykopu! Wykonawca wykonuje przyłącze zgodnie z zatwierdzonym projektem.
 5. Podpisanie umowy z BPWiK na odprowadzanie ścieków.
  Należy złożyć do BPWiK wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków – nowe przyłącze, w ciągu 7 dni po odbiorze technicznym.

Szczegółowe informacje i potrzebne druki znajdują się na stronie internetowej Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji www.bpwik.pl w zakładce Porady techniczne.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: