Mieszkańcy gminy Brwinów ratują płazy – Stowarzyszenie Mała Wspólnota z Otrębus zorganizowało wiosną akcję, podczas której z dróg na tereny łąk przeniesiono około 4 tysiące żab.

Mieszkańcy Otrębus i Żółwina co roku obserwowali w swoich miejscowościach wiosenne wędrówki żab, które ginęły pod kołami samochodów. Pojedyncze próby przenoszenia ich przez drogę, by bezpiecznie mogły dotrzeć do zbiorników wodnych, były spontanicznym odruchem przechodniów lub kierowców, ale w tym roku Stowarzyszenie Mała Wspólnota z Otrębus podjęło działania na dużo szerszą skalę, zgodnie z obowiązującym prawem, na podstawie zezwolenia wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Działania na terenie dwóch sołectw prowadzone były pod nadzorem i w stałej konsultacji z herpetologiem. Podczas dwóch warsztatów ponad 70 zainteresowanych osób znacznie poszerzyło swoją wiedzę o zwyczajach tych zwierząt, dowiedziało się, w jaki sposób chwytać i przenosić płazy (w rękawiczkach) i nauczyło się odróżniać gatunki spotykane w naszych okolicach – wszystkie są pod ochroną. Podczas akcji potwierdzono występowanie przede wszystkim ropuchy szarej i żaby trawnej oraz pojedyncze egzemplarze grzebiuszki ziemnej i rzekotki drzewnej. Stowarzyszenie Mała Wspólnota opracowało specjalny przewodnik dla wolontariuszy. Ponad 30 osób zapisało się na „listę alertową”, by podejmować interwencje na określonych odcinkach dróg w kolejnych dniach, gdy wzrost temperatury powietrza pobudzał żaby do większej aktywności.

Na drogach znaleziono łącznie ok. 1 tys. martwych płazów, ale z relacji mieszkańców wynika, że jest to liczba dużo niższa niż w poprzednich latach! – podkreślają autorzy raportu, który Stowarzyszenie Mała Wspólnota przygotowała dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Społecznicy zamierzają kontynuować akcję w kolejnych okresach migracji m.in. poprzez działania edukacyjne i ustawienie płotków herpetologicznych. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów już w tym roku zadbał o ustawienie widocznych znaków ostrzegawczych dla kierowców. Będą one pojawiać się m.in. przy ul. Piaseckiego w Otrębusach i przy ul. Młochowskiej w Żółwinie w okresie migracji żab.

Do pobrania: Sprawozdanie RDOŚ - ochrona płazów w Otrębusach i Żółwinie - czerwiec 2024

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: