Od Czytelników mieszkających w gminach powiatu grodziskiego otrzymaliśmy wiele niepokojących sygnałów o znacznej podwyżce cen za odbiór ścieków, wprowadzonej ostatnio przez firmy asenizacyjne. Obecnie cena dochodzi do 30 zł za m3. Mieszkańcy ulic, w których nie ma kanalizacji, czują się pokrzywdzeni faktem, że muszą płacić coraz więcej. Skąd te podwyżki?

Podobne sygnały dotarły również do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) w Grodzisku, który w specjalnym oświadczeniu zaprzecza, by podniósł ceny odbioru nieczystości. Próbujemy więc wyjaśnić, co jest powodem tak znacznej podwyżki? Pytane o to firmy asenizacyjne, jako powód podają wprowadzanie kar za nieodpowiednią jakość ścieków przez grodziski ZWiK, któremu podlega oczyszczalnia ścieków w Chrzanowie Dużym. Czy przypadkiem powodem podwyżek nie jest zaostrzenie norm i kary za ich przekroczenie?

- Cena odbioru ścieków dowożonych za m3 jest stała od 2016 r. W 2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji wprowadził opłaty dodatkowe za ścieki złej jakości – poinformował nas Prezes ZWiK Michał Klonowski. – Opłaty te dotyczą wyłącznie ścieków zawierających zanieczyszczenia znacznie przekraczające dopuszczalne normy. Wysokość opłat dodatkowych od dnia ich wprowadzenia nie zwiększyła się i na dzień dzisiejszy wynosi za 10m3 od 11 zł do 330 zł brutto. We wrześniu 2019 r. wprowadziliśmy możliwość nałożenia wysokiej kary za zrzut ścieków zawierających substancje szczególnie niebezpieczne dla oczyszczalni.  Do chwili obecnej wprowadzona we wrześniu 2019 r. kara nie została zastosowana, a zamiast tego odbywały się spotkania i rozmowy z przewoźnikami, podczas których tłumaczyliśmy, jakie niebezpieczeństwa niosą takie działania. Ścieki pochodzące z gospodarstw domowych posiadających szczelne, regularnie opróżniane szamba nie mają problemów z spełnieniem norm.


Pelna treść artykułu dostępna będzie już od poniedziałku, 5 kwietnia br., w numerze 3 naszej papierowej gazety!

W numerze między innymi:

  • Szukamy przyczyn podwyżek cen odbioru odpadów płynnych
  • Otwarcie ofert na Obwodnicę Grodziska
  • (R)ewolucja w Żabiej Woli - Wywiad z Wójtem Piotrem Rybką
  • Walka z koronawirusem trwa! - pozytywne i negatywne przykłady
  • Brwinowskie targowisko na finiszu!
  • Nowe przedszkole w Podkowie Leśnej
  • Informacje o baranowskim i milanowskim referendum

Zachęcamy do lektury!

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: