Na ostatniej sesji Rady Miasta Milanówka radni zatwierdzili nowe taryfy za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków. Ceny za dostawy wody dla mieszkańców wyniosą 3,49 zł/m3 brutto, za odprowadzenie ścieków 6,46 zł/m3 brutto. Zmiany obowiązywać będą od 1 października.

Podwyżki spowodowane są ujemnym wynikiem finansowym Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Na ostatniej sesji Burmistrz poinformował o przyjęciu sprawozdania finansowego. Ze sprawozdania wynika ponad 1mln 100 tys. zł straty, a w tym roku przewidywane jest 2 mln zł zadłużenia w płatnościach na rzecz grodziskiego ZWiK. Jak zaznaczył Burmistrz, za wynik ten w dużej mierze odpowiada nierozwiązany w Milanówku problem odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej. Zaznaczył, że jest to w tej chwili jeden z większych problemów miasta, który musi zostać rozwiązany w najbliższych latach.

Burmistrz poinformował także, że od 1 października nowym prezesem MPWiK zostanie Sebastian Budziszewski – dotychczasowy dyrektor techniczny grodziskiego ZWiK. Obecnej Pani prezes dziękował za zorganizowanie przedsiębiorstwa i podkreślił, że zostaje dalej pracownikiem MPWiK.


Poniżej zamieszczamy pełny opis taryf obowiązujących od 1 października 2013.

Grupy taryfowe odbiorców:

Grupa I - Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych;

Grupa II - Gospodarstwa domowe w budynkach wielorodzinnych, w tym: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Grupa III - Organizacje użyteczności publicznej , w tym: ośrodki szkolne i wychowawcze, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, urzędy i komendy policji, straży miejskiej itp.

Grupa IV - Odbiorcy usług prowadzący działalności gospodarczą na terenie nieruchomości podłączonej do gminnej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, w tym odprowadzający:

  1. Ścieki komunalne lub
  2. Ścieki przemysłowe.

Grupa V - Odbiorcy wody (przeznaczonej do picia) bezpowrotnie zużytej , w tym: woda do podlewania ogrodów.

Ceny dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wg TGO (zł/m3):

 

TGO Cena netto Cena brutto
Grupa I 3,23 3,49
Grupa II 3,23 3,49
Grupa III 3,42 3,69
Grupa IV 4,37 4,72
Grupa V 5,27 5,69

Ceny odprowadzania ścieków z nieruchomości, wg TGO (zł/m3):

 

TGO Cena netto Cena brutto
bez dopłaty z dopłatą
Grupa I 7,79 8,41 6,46
Grupa II 7,79 8,41 6,46
Grupa III 8,95 9,67
Grupa IV 9,80 10,58
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: