Trwają prace modernizacyjne w milanowskiej stacji uzdatniania wody. Wymienianie podlega cały ciąg technologiczny do uzdatniania wody. Zostaną wyremontowane zbiorniki retencyjne wody podawanej do sieci.

Obiekt zostanie wyposażony w nową automatykę sterująca. Budynek stacji przejdzie kompleksowy remont. Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Zachodniej zaopatruje mieszkańców miasta w wodę od lat 90 ubiegłego wieku. Ilość produkowanej wody przez ten obiekt  pokrywa ponad 40 % zapotrzebowania miasta. Modernizacja SUW Zachodnia w istotny sposób przełoży się na ilość i jakość wody dostarczanej mieszkańcom oraz zapewnienie ciągłości jej dostaw.

Eksploatowane przez MPWiK ujęcia i stacje uzdatniania całkowicie zapewniają średnioroczne pokrycie zapotrzebowania na wodę Mieszkańców Milanówka, jednak w okresie letnim to zapotrzebowanie niejednokrotnie przekraczało wartości graniczne. Wówczas występowała konieczność uzupełniania zasobów systemu wodociągowego Milanówka wodą z sąsiedniej gminy Grodzisk Mazowiecki. Z tego względu, po dokonaniu analizy technicznej i ekonomicznej, podjęto decyzję o wykonaniu trzeciego ujęcia dla SUW Zachodnia w celu dwukrotnego zwiększenia zasobów wodnych tej Stacji. Od wiosny bieżącego roku trwają prace modernizacyjne Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Zachodniej. Prace modernizacyjne są prowadzone z zachowaniem ciągłości produkcji wody, w niezmiennej ilości i jakości. Prace te finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Materiał zewnętrzny

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Milanówku


To może Cię zainteresować: