Dziś, 5 sierpnia przedstawiciele PKP PLK, władz Pruszkowa i wykonawcy, podpisali umowę na budowę wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul.Warszawską w Pruszkowie. Całkowity koszt inwestycji to 21 991 278,30 zł.

Przyjęte rozwiązanie znacznie usprawni komunikację między dzielnicami Bąki i Żbików w Pruszkowie.

 – Jednym z efektów Krajowego Programu Kolejowego jest większe bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Dodatkowe bezkolizyjne skrzyżowanie w Pruszkowie usprawni ruch kolejowy i samochodowy oraz poprawi warunki życia mieszkańców – mówi Andrzej Bittel, wiceminister Infrastruktury.

Miasto Pruszków oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z wykonawcą umowę na budowę wiaduktu drogowego. Wartość przedsięwzięcia ok. 19 mln zł netto. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczą na inwestycję kwotę 6 mln zł netto w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”, współfinansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Budowa obiektu ma się zakończyć w 2023 r.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze środków budżetowych oraz środków unijnych przeznaczą ponad 312 mln zł w ramach programu wiaduktowego na budowę 24 bezkolizyjnych skrzyżowań w Polsce, co podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Zakończono już budowę obiektów w Kostrzynie i Sokółce. W realizacji jest kolejnych 15 obiektów, a 2 są na etapie przetargów. Do końca roku planujemy przetargi dla pozostałych – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

– Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania nie tylko wpłynie na komfort komunikacji  w Pruszkowie, ale również odmieni życie wielu mieszkańców i będzie służyć kolejnym pokoleniom. To ogromna zmiana dla naszego miasta i naszych sąsiadów. Serdecznie dziękuję za współpracę PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A., Powiatowi Pruszkowskiemu  i Gminie Piastów. W takich momentach widać, jak dużo możemy zdziałać wspólnie. Ogromnym wsparciem dla tej inwestycji będzie dofinansowanie blisko 8,5 mln zł, które pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. – mówi Paweł Makuch, prezydent miasta Pruszkowa.

 

Podpisana dziś umowa obejmuje:

 • budowę obiektu mostowego (wiaduktu) o następujących parametrach: konstrukcja przęseł – ustrój zespolony: ruszt stalowy z żelbetową płytą pomostową, podwieszony do pylonów; długość pomostu 72,05 m; ilość przęseł – 3; długość obiektu z murami oporowymi – ok. 292 m; szerokość całkowita – 13,58 m;
 • budowę nowego odcinka drogi wraz ze skrzyżowaniem typu rondo na planowanym, nowym przebiegu ul. Broniewskiego i połączenie go z ul. Warszawską,
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z budowanym odcinkiem ul. Grunwaldzkiej,
 • budowę nowej sieci infrastruktury dla pieszych i rowerzystów – ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej,
 • rozbiórkę istniejących, kolidujących odcinków dróg i obiektów kubaturowych,
 • przebudowę i budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
 • przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i gazowej,
 • przebudowę kolizji z sieciami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi,
 • instalację 2 wind wraz z budową ich zasilania i monitoringiem,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę rowów przydrożnych,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Całkowity koszt inwestycji to 21 991 278,30 zł. Warto zaznaczyć, że duża część tych kosztów zostanie pokryta ze środków zewnętrznych. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane zostało dofinansowanie 60% projektu "Budowa ul. Grunwaldzkiej w zakresie dojazdu na wiadukt drogowy nad torami kolejowymi LK nr1 i LK nr 447 wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu”, czyli 8 447 670 zł. Koszty budowy wiaduktu w obrębie pasa kolejowego w wysokości 7 380 000 zł ponosi PKP PLK S.A. Dodatkowo Gmina Pruszków uzyskała pomoc finansową na budowę wiaduktu od Powiatu Pruszkowskiego i Gminy Piastów w wysokości 30% kosztów robót budowlanych (poza pasem kolejowym) od każdej ze stron.

Planowany termin zakończenia prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie to 31 marca 2023 r.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: