Niedawno pisaliśmy o tym, że wygaszony został mandat radnego Krzysztofowi Marcewskiemu. Tymczasem Wojewoda Mazowiecki wyznaczył już datę wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola na jego miejsce.

Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 2 kwietnia 2023 r. w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 15.
Granice okręgu wyborczego, w których odbędą się wybory obejmują miejscowości:

  • Siestrzeń,
  • Władysławów,
  • Przeszkoda.

Kalendarz wyborczy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Warszawie II do dnia 6 lutego 2023 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5/wejście B pok. 42 w godzinach pracy, tj. od 8:15 do 15:15

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostaną przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Warszawie II, będą mogli w terminie do dnia 16 lutego 2023 r. do godz. 15:15 zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: