W niedzielę 2 kwietnia br. w żabiowolskim okręgu nr 15 odbył się wyboru uzupełniające po wygaszeniu przez Wojewodę Mandatu Krzysztofowi Marczewskiemu. W wyborach z niewielką przewagą nad Krzysztofem od piesków zwyciężył Chylarecki Piotr. Gratulujemy sukcesu!

Wybory zostały przeprowadzone w dniu 2 kwietnia 2023 r. w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 15. Granice okręgu wyborczego, obejmowały miejscowości:

  • Siestrzeń,
  • Władysławów,
  • Przeszkoda.

Spośród 370 uprawnionych do głosowania mieszkańców w wyborach udział wzięło 110. Frekwencja wyniosła więc około 30%. Liczba ta nie wygląda, może na imponującą, ale jak na wybory uzupełniające w trakcie kadencji wynika ten jest naprawdę przyzwoity.

W głosowaniu Piotr Chylarecki otrzymał 57 głosów. Krzysztof Marczewski 53 głosy. Gratulujemy nowemu radnemu!

 


Przypomnijmy, że 20 grudnia 2022 r. zapadł prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego podtrzymujący decyzję Wojewody Mazowieckiego o wygaszeniu mandatu Krzysztofa Marczewskiego, radnego Gminy Żabia Wola.

Cała sprawa związana z wygaszeniem mandatu Krzysztofa Marczewskiego trwa prawie 3 lata. Wtedy to, na podstawie oświadczenia majątkowego, ujawniony został fakt, że jest on pełnomocnikiem w firmie zaopatrującej Urząd Gminy w Żabiej Woli. Zarzucany preceder nie był jednostkowy, a trwał kilka miesięcy. W związku z brakiem decyzji Rady Gminy o wygaszeniu mandatu, zarządzenie zastępcze wydał Wojewoda. Krzysztof Marczewski odwołał się od niego najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Obie instancje sądowe podtrzymały stanowisko Wojewody, podkreślając, że przepis mówiący o zakazie prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego jest zakazem bezwzględnym. Wyrok dostępny jest pod adresem: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/81E11F9689

Podczas obrad Rady Gminy Krzysztof Marczewski dał się poznać jako radny negujący niemal wszystkie decyzje władz gminy. Nie pamiętam, by kiedykolwiek wystąpił z jakimś pozytywnym pomysłem rozwiązania problemów mieszkańców. Wielokrotnie wygłaszał populistyczne opinie będące w kontrze do kierunku działania gminy. Czy miał w nich rację, skoro nie zauważył naruszania prawa przez siebie samego? Warto przypomnieć, że sprawa, w której Krzysztof Marczewski był jedynie pełnomocnikiem, a do której odnosi się wyrok NSA, nie jest jedyną ciemną sprawą. W 2021 r. w artykule „Pan Krzysztof od piesków....czyli podwójne standardy i pytania bez odpowiedzi”, w ślad za Gazetą Wyborczą próbowaliśmy wyjaśnić los kilkudziesięciu zaginionych bezpańskich psów i fikcyjnego schroniska „Przytulisko” we Władysławowie (gm. Żaba Wola), którego pełnomocnikiem był właśnie Krzysztof Marczewski. Między innymi przez niezgodne z dokumentami tłumaczenia byłego radnego, sprawa do dziś pozostaje dla nas niewyjaśniona.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: