Rada jest najważniejszym organem gminy, a funkcja radnego jest niezwykle ważna w lokalnych społecznościach. Dlatego ostatnio kilkakrotnie kontaktowali się z nami mieszkańcy Żabiej Woli, zaniepokojeni kolejnymi rezygnacjami radnych.

W ostatnim czasie z mandatu, zrezygnowało tam 2 radnych – z okręgu 8 i 9. Rada działa w okrojonym składzie, a mieszkańcy nie mają swojego reprezentanta. W jednym z okręgów, co prawda, miały się odbyć wybory uzupełniające, ale wypadły w samym szczycie epidemii koronawirusa. Wówczas, w trosce o mieszkańców gminy, w porozumieniu obaj kandydaci zrezygnowali ze startu w wyborach. Niestety, od tego momentu minęło już sporo czasu, a nowy termin wyborów uzupełniających nie został jeszcze podany. Dodatkowo ze swojej funkcji zrezygnował kolejny radny. Zapytaliśmy o tę sytuację przewodniczącą Rady Gminy Żabia Wola – Annę Filipowicz. – Z przykrością muszę potwierdzić informacje, które do Pana dotarły. W ostatnim czasie w gminie Żabia Wola zrezygnowało dwóch radnych z okręgów wyborczych numer 8 i 9. Termin wyborów uzupełniających jeszcze nie jest wyznaczony.

Warto też zaznaczyć, że wobec jednego z radnych prowadzone jest postępowanie w sprawie nieprawidłowości w sprawowaniu mandatu. Stawiane są mu zarzuty z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym. W największym skrócie dotyczy to prowadzenia działalności na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której jest radnym. Sprawa ta jest odwlekana od kilku miesięcy, a Rada nie podjęła żadnej decyzji. Mieszkańcy w korespondencji z naszą redakcją stawiają radnym zarzut opieszałości. W sprawie tej interweniował już wojewoda, który nakazał zająć się nią na czerwcowej sesji. Niestety, nie dowiedzieliśmy się zbyt wielu konkretów. – Jeżeli chodzi o temat wygaśnięcia mandatu jednego z radnych, to pragnę poinformować, że trwa postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie, a Rada podejmie decyzję w możliwie najkrótszym terminie – odpowiedziała przewodnicząca Anna Filipowicz

Funkcja Radnego to nie tylko zaszczyty, ale też obowiązki. Czasami życie zmusza nas do podjęcia trudnych decyzji. Taką decyzją na pewno jest rezygnacja z mandatu. Z mandatu w Żabiej Woli zrezygnowało już 2 radnych, a trzeciemu radnemu stawiane są zarzuty, które mogą zakończyć się jego wygaszeniem. Niestety, do dziś nie wiemy, kiedy odbędą się wybory uzupełniające oraz zakończona zostanie procedura w sprawie wygaszenia mandatu radnego. Czas mija i oby nie doprowadziło to do paraliżu tego organu

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: