Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Szerokopasmowego stanowiącego część budżetu państwowych funduszy celowych oraz środkom z KPO w najbliższych dwóch latach planowana jest likwidacja tzw. białych plam, występujących na terenie Gminy Żabia Wola.

Zapewnienie Mieszkańcom powszechnego dostępu do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej jest bardzo ważne dla naszego samorządu, dlatego w trosce o prawidłową komunikację i rzetelny przepływ informacji tworzymy bazę właścicieli nieruchomości zainteresowanych przyłączeniem do sieci światłowodowej.

Zestawienie nieruchomości, których właściciele zgłoszą chęć przyłączenia do sieci światłowodowej pozwoli na monitorowanie stanu realizacji potrzeb w tym zakresie i ułatwi przekazywanie informacji w przedmiotowej sprawie za pośrednictwem wiadomości sms lub e-mail.

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka zachęca Mieszkańców do wypełnienia formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zabiawola.pl

Formularz można także wypełnić w czasie spotkań z mieszkańcami sołectw, które odbywają się w różnych lokalizacjach na terenie Gminy we wtorkowe popołudnia.

Baza nieruchomości, których właściciele są zainteresowani przyłączeniem do sieci światłowodowej pozwoli na bieżąco nadzorować postępy w likwidacji wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Żabia Wola.

Przypominamy, że w styczniu rozstrzygnięty został konkurs na wyłonienie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który wybuduje na terenie Gminy infrastrukturę teletechniczną umożliwiającą świadczenia w sposób niezawodny usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych.

W ramach przedmiotowego zadania, na które żabiowolski samorząd pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Szerokopasmowego stanowiącego część budżetu państwowych funduszy celowych, rozważane jest wybudowanie sieci w następujących miejscowościach: Bartoszówka, Bolesławek, Grzegorzewice, Grzmiąca, Lasek, Nowa Bukówka, Oddział, Piotrkowice, Rumianka, Skuły, Słubica A, Słubica Dobra, Słubica Wieś.
Szczegółowy zakres oraz zasięg sieci do wybudowania określony zostanie w toku prowadzonych prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

To nie jedyne przedsięwzięcie mające na celu na przyłączenia do sieci światłowodowej punktów adresowych stanowiących obecnie białe plamy w kontekście dostępności usług telekomunikacyjnych.

Urząd Gminy nawiązał także współpracę z Wawtel-Kpo2 Sp. z o.o, która podpisała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z programu KPO na zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam.
Szczegóły przedsięwzięcia nie są jeszcze znane, jednak władze spółki zapowiedziały, że wszelkie informacje na temat realizacji projektu, w tym jego zakresu, będą przekazywać Mieszkańcom za pośrednictwem Urzędu Gminy Żabia Wola.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów zamieszczanych na stronie www.zabiawola.pl

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: