Od 1 kwietnia droższa woda i ścieki w Grodzisku

Na ostatniej sesji Rady Gminy Grodzisk Mazowiecki, radni zatwierdzili nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Radni przyjęli również wysokość dopłata z budżetu gminy do 1m3 dostarczonej wody dla grupy taryfowej 1 w wysokości: 0,35 zł/1 m3 + 0,03 zł VAT = 0,38 zł/1m3, oraz dopłatę do 1m3 odprowadzonych ścieków w wysokości 0,20 zł/ 1m3 + 0,02 zł VAT = 0,22 zł/1m3.

Wedle nowej taryfy w zależności od grupy odbiorców koszty metra sześciennego wody kształtują się następująco:

  Cena
netto
przed
podwyżką

Cena netto

Cena brutto przy 8% VAT

Grupa 1
Gospodarstwa domowe (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe)

3,46
(3,11)*

3,64
(3,29)*

3,93
(3,55)*

Grupa 2
Jednostki użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, urzędy, itp. (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno – bytowe), woda pobrana ze zdrojów ulicznych oraz woda na cele przeciwpożarowe.

3,46

3,64

3,93

Grupa 3
Odbiorcy wody na cele produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

3,49

3,67

3,96

Grupa 4
Odbiorcy wody na cele przemysłowe inne niż produkcja, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

3,50

3,70

4,00

* cena z dopłatą

Cena za odbiór metra sześciennego ścieków:

 

Cena
netto
przed
podwyżką

Cena netto

Cena brutto przy 8% VAT

Grupa 1
Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki socjalno – bytowe odpowiadające charakterystyce określonej w tabeli 1.

 5,59
(5,36)*

5,71
(5,51)*

6,17
(5,95)*

Grupa 2
Zakłady użyteczności publicznej, zakłady usługowe i produkcyjne odprowadzające ścieki socjalno –bytowe o charakterystyce określonej w tabeli 1.

5,59

5,71

6,17

Grupa 3
Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1.

 6,04

6,35

6,86

Grupa 4
Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1.

 6,04

6,77

7,31

* cena z dopłatą

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: