12 lipca 2012 roku w siedzibie Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przedstawiciele zarządu WKD i Województwa Mazowieckiego podpisali umowę na dofinansowanie unijne dostarczanych obecnie pociągów EN97. Osiem z nich jeździ już po torach WKD. Całkowita wartość projektu to ponad 284,2 mln zł, wsparcie z UE wyniesie przeszło 109,6 mln zł.

To już kolejna inwestycja w tabor Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W ubiegłym miesiącu podpisaliśmy umowę na dofinansowanie z Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy zakupu sześciu pociągów, a także instalację monitoringu i systemu informacji pasażerskiej. Dzisiejsza umowa dotyczy kolejnych 14 nowoczesnych ETZ-ów. Systematycznie modernizowana jest także linia kolejowa. Myślę, że zakończenie tych wszystkich inwestycji będzie rewolucyjną zmianą w historii funkcjonowania spółki – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Pociągi dostarcza przedsiębiorstwo „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.” Pierwszy Elektryczne Zespoły Trakcyjne (EZT) serii EN97 rozpoczął kursowanie z pasażerami w styczniu 2012 r. Po zakończeniu okresu tzw. eksploatacji obserwowanej, podczas której zbierano opinie podróżnych, w lutym br. pociąg rozpoczął kursowanie w ramach obowiązującego rozkładu jazdy. Z końcem marca br. rozpoczęły się seryjne dostawy pozostałych 13 pojazdów, w których sukcesywnie wdrażane są zgłaszane przez pasażerów modyfikacje. Wszystkie egzemplarze będą dostarczone do końca III kwartału 2012r. Do początku lipca br. dostarczonych zostało już osiem pojazdów. Docelowo zastąpią one całkowicie stare pojazdy serii EN94, eksploatowane od 1972r.

Dostarczane pociągi są przerwszymi wyprodukowanymi w Polsce pojazdami dwusystemowymi.  Przystosowane są do zasilania napięciem o wartości docelowej 3000V. W okresie przejściowym – do momentu zakończenia przebudowy układu zasilania i podwyższenia napięcia w sieci trakcyjnej na linii WKD – pociągi będą miały zapewnioną możliwość zasilania napięciem o aktualnej wartości 600V.

Wymiana taboru WKD nie byłaby możliwa bez udziału środków unijnych. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego w 2011 r. inwestycja została wpisana na listę projektów kluczowych województwa. W maju 2011 r. podpisana została preumowa gwarantująca projektowi dofinansowanie unijne w wysokości 109,6 mln zł. Zakup został uzupełniony środkami dotacji rządowej w wysokości 7,3 mln zł, Funduszu Kolejowego – 18,7 mln zł oraz kredytem udzielonym przez Europejski Bank Inwestycyjny.Całkowita wartość projektu to 284,2 mln zł.

W ostatnim czasie WKD podpisała także umowę na dofinansowanie kolejnych zakupów taboru z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Umowa ta pozwoli na zakup 6 dodatkowych elektrycznych jednostek trakcyjnych wraz ze stworzeniem Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu dla kolei WKD.

Zakup pociągów dofinansowany zostanie kwotą 57 809 924 zł, co stanowi aż 57% szacowanej wartości inwestycji. Specyfikacja dla nowych pociągów ma być taka sama jak dla obecnie dostarczanych. Jedyną różnicą ma być rezygnacja z zasilania dwusystemowe. Kolejne pociągi maja dotrzeć po zmianie napięcia z 600V na 3000V w sieci WKD.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować:

Od piątku, 9 sierpnia br. w pociągach i przy okienkach kasowych WKD dostępny będzie nowy produkt zachęcający do przejazdów pociągami spółki w połączeniu z możliwością rozwoju aktywnych form wypoczynku i wypełniania wolnego czasu. Tym razem chcemy skłonić pasażerów i mieszkańców do przejazdów pociągami WKD wraz ze swoimi pupilami i aktywnego spędzania z nimi czasu. Mapka „Najlepsze wycieczki z WuKaDką i pupilem

Mapka „Najlepsze wycieczki z WuKaDką i pupilem”, podobnie jak opublikowana w ubiegłym roku mapka rowerowa, zawiera trasy o różnym stopniu trudności. Oprócz opisów poszczególnych tras i ich walorów przyrodniczo-krajobrazowych, posiada informacje dotyczące bezpieczeństwa zwierząt oraz promocji zachowań chroniących zwierzęta i przyrodę. Nowa mapa jest elementem promującym wprowadzoną od początku bieżącego roku ofertę „bezpłatny przewóz psa w weekendy i święta”.

Opracowanie nowego instrumentu w postaci mapy, na której zaznaczono wiele okolicznych obiektów o istotnym znaczeniu kulturalnym, a także turystyczno-krajoznawczym umożliwi popularyzację naszej sukcesywnie rozwijanej oferty przewozowej oraz znacząco uatrakcyjni możliwość połączenia podróży pociągami WKD z aktywnymi formami wypoczynku w plenerze dla miłośników turystyki pieszej i zwierząt. Wzorem obowiązującej od dłuższego czasu możliwości nieodpłatnego przewozu roweru w dni wolne w pociągach WKD, wyszliśmy również w analogicznym zakresie naprzeciw oczekiwaniom podróżnych będących miłośnikami zwierząt. Nieodmiennie staramy się zachęcić osoby mieszkające nie tylko w pobliżu linii WKD, ale także na obszarach od niej oddalonych, do częstszego korzystania z podróży pociągami, ułatwiając równocześnie przemieszczanie się pomi Najlepsze wycieczki z WuKaDką i pupilem - od 9 sierpnia